K takovým výsledkům dospěl nedávný průzkum jednoho výzkumného institutu, který zjišťoval, jaké zkušenosti mají občané Česka s produkty ekologického zemědělství. O exkluzivní rozhovor na téma biopotraviny jsme požádali Evu Kaplanovou (na snímku), inspektorku Kontroly ekologického zemědělství (KEZ), obecně prospěšné společnosti se sídlem v Chrudimi.

Právě jste skončila kontrolu v ekologickém zelinářství Luční Údolí Velehrad, jehož majitelem je Petr Weidenthaler. Na co byla inspekce zaměřena?

Šlo o typ nařízené a neohlášené kontroly, nikoliv o řádnou kompletní kontrolu. Při inspekci jsem se orientovala kupříkladu na to, jak jsou pozemky fyzicky obhospodařované a udržované, jestli je na nich skutečně pěstováno to, co si podnikatel přihlásil k certifikaci, zda nejsou používána chemická hnojiva či postřiky proti plevelům, ale také, jestli je prodávaná zelenina správně označena a souhlasí s druhy uvedenými na vystaveném certifikátu.

Můžete prozradit, jak kontrola v Lučním Údolí dopadla?

Řeknu to velmi stručně. Nezjistila jsem žádné porušení legislativních předpisů pro ekologické zemědělství. S takovým konstatováním odjíždím od podnikatele, kde jsem kontrolu provedla. Na ekofarmě Petra Weidenthalera byla kontrolní organizace KEZ Chrudim na inspekci letos dvakrát a nezjistila žádné závady. Pravda, občas se ale najde podnikatel, kde kontrola tak dobře neskončí.

Kým je vaše organizace pověřena k provádění kontrol u ekologických zemědělců-podnikatelů a kolikrát ročně jsou u nich uskutečňovány?

U každého ekologického zemědělce a výrobce biopotravin musí být jednou ročně provedena řádná ohlášená kontrola. Pokud se najdou nějaké nedostatky, může jich být i více, aby se zjistilo, zda byly závady odstraněny. Neohlášená inspekce se provádí proto, abychom zjistili, v jakém stavu je farma, kdy její majitel kontrolu nečeká.

Co jsou to vlastně biopotraviny?

Řeknu to laicky. Biopotraviny se od konvenčních potravin liší tím, že byly vyrobeny ze surovin a za podmínek, které jsou v souladu s ekologickým zemědělstvím. To znamená, že při jejich výrobě byly použity jen povolené látky bez uměle vyrobených například barviv, konzervantů, ochucovadel a podobně. Právě konzumace těchto cizorodých látek zatěžuje lidský organismus. Při výrobě biopotravin je zakázáno používat geneticky upravovaných organismů.

Jak musí být tuzemské biopotraviny na obale označeny?

Musí mít ochrannou známku – takzvanou biozebru (grafický znak BIO s nápisem Produkt ekologického zemědělství) a označení kódem kontrolní organizace, v našem případě CZ-KEZ -01. Symboly zaručují, že jde o potravinu kontrolovanou na všech stupních od zemědělce přes zpracovatele, obchod až ke spotřebiteli.

Jsou biopotraviny drahé? Kdo je nejčastěji kupuje?

Je skutečností, že biopotraviny jsou dražší než ty běžné. Je to dáno náročnější výrobou a vysokým podílem ruční práce. Pravidelný nebo občasný nákup biopotravin se ve větší míře týká lidí z měst, s vysokoškolským vzděláním, matek s dětmi, ale i důchodců.