S žádnou kampaní, jak motivovat prvovoliče a mladé lidi, aby šli k volbám českého prezidenta, kterého z devíti kandidátů volit, jak je důležité se voleb zúčastnit a podobně se Anička nesetkala.

V pátek po devatenácté hodině večerní přišla do volební místnosti, v niž se proměnila obřadní síň Obecního úřadu Velehrad, aby v ní do volební schránky odevzdala svůj hlas jednomu z uchazečů o Pražský hrad.  

„Myslím si, že by lidé k volbám chodit měli, i když nejsou povinné, a proto jsem šla odevzdat svůj hlas jednomu z kandidátů na prezidenta republiky. Pokud nebude zvolen v prvním kole, půjdu k volbám i v kole druhém,“ řekla Anička Kremplová. Komu ale dala svůj hlas, to neprozradila.

Sociologové obvykle uvádějí, že rozhodování mladých voličů mnohdy ovlivňují rodiče, ale někdy i zletilí kamarádi, kteří už jedny nebo dvoje volby absolvovali. Někteří se nechají ovlivnit zprávami v televizi, rozhlase, rozhovory s kandidáty, ale také průzkumy, které tomu či onomu kandidátovi připisují ve volbách vítězství.

„Já jsem se rozhodovala sama. Rodiče, kamarádi ani rozhovory s kandidáty v televizi na to vliv neměli,“ přiznává nejmladší velehradská volička. O volbách se prý s rodiči nebavila, ve škole ale se spolužáky trochu ano. 

 „Pár rozhovorů s kandidáty na prezidenta jsem zhlédla, ale moc jsem se jim nevěnovala ani jsem je cíleně nevyhledávala. Abych byla upřímná, musím říct, že jsem nevěděla, koho budu volit. Další volby mě budou čekat na podzim, kdy se uskuteční volby do zastupitelstva obce, a to budu voličem letos už podruhé,“ řekla Anna Kremplová.