Zatímco před dvěma týdny se vzdali čtyř míst v zastupitelstvu Podolané z vítězné Alternativy pro Podolí, ve středu 2. listopadu odstoupil i náhradník v zastupitelstvu za Zuzanu Kubáňovou (ČSSD) Petr Frydrych společně s ostatními náhradníky na kandidátce sociální demokracie.

Zastupitelstvo v Podolí tak zůstalo pouze ve čtyřčlenné menšině, která tak ze zákona není usnášení schopná.

„Podle dostupných informací, které jsem získal od advokáta, má vedení obce povinnost nahlásit svoji neschopnost usnášení do třiceti dnů na Ministerstvo vnitra. To pak vyhlásí předčasné volby. Pro nás tak jde o jednoznačné vítězství nad svévolí samozvaného vedení obce, které v červenci svrhlo starostku Janu Rýpalovou," informoval Jiří Trávníček, který byl ve středu společně s hrstkou dalších obyvatel Podolí u předávání rezignačních dopisů na tamní radnici.

Byla mezi nimi i náhradnice do zastupitelstva Štěpánka Míšková, která se ve středu rovněž vzdala funkce zastupitelky. „

Situace v obci začala být neúnosná. Je sice faktem, že jsem s Jaromírem Hastíkem kandidovala za sociální demokracii, nicméně po dobu čtyř měsíců se ukázalo, že pod jeho vedením nemůže Podolí fungovat. Sama jsem mu psala dopis a vyzývala jej, aby vyslechl názory obyvatel. Bohužel se tak nestalo a tak mi nezbylo nic jiného, než svým odstoupením umožnit předčasné volby," uvedla důvody, které ji donutily podepsat rezignaci.

Trávníček: Vyhovuje mi role blanického rytíře

U předání rezignačních listin byla přítomná i v červenci odvolaná starostka obce Jana Rýpalová. Za neskrývanou radostí a širokým úsměvem na tváři však bylo cítit napětí z toho, co přinesou příští dny.

„Nejen většina obyvatel, ale už i všichni náhradníci a někteří zastupitelé za ČSSD pochopili, že takovým způsobem nelze dále fungovat. Pokud se opravdu vyhlásí nové volby, jsem připravena znovu kandidovat. Koneckonců cítím to i jako dluh vůči všem, kteří se za mě a za lepší Podolí po červencovém obratu postavili," potvrdila své odhodlání znovu pracovat ve vedení obce.

Naopak jeden z nejaktivnějších protestujících Jíří Trávníček do budoucna o funkci na obecním úřadě usilovat nebude.

„Jsem připraven kdykoliv obci pomoci, ale kandidovat rozhodně nehodlám. Trvalé bydliště zde stále nemám a rozhodl jsem se, že to tak i nechám. Mně více vyhovuje role blanického rytíře, který vytáhne do boje, když je nejhůř," prohlásil Jiří Trávníček.

Starosta: Obec rozvrací skupina křiklounů a násilníků

Současný starosta obce Jaromír Hastík navíc sám podal rezignaci na post starosty s platností od pátku 4. listopadu.

„V situaci, kdy jsou nedemokratickými metodami zastrašováni a nuceni k odstoupení právoplatně zvolení zastupitelé obce a kdy je nedemokraticky omezován chod obecního úřadu samozvanými a nikým nevolenými aktivisty, v situaci, kdy naprostá většina občanů obce Podolí mlčí a nechává rozvracet obec skupinou křiklounů a násilníků, nemohu nadále funkci starosty vykonávat," vysvětlil ve zveřejněném dopise na stránkách obce Podolí.

Kdy mohou být v Podolí předčasné volby vyhlášeny vysvětlila Deníku Jana Zwyrtek Hamplová, která se specializuje na obecní právo.

„Předčasné volby stoprocentně budou. Jakmile klesne počet zastupitelů pod číslo pět, je zákon neúprosný. V Podolí navíc není zastupitelstvo ani usnášeníschopné, takže věřím, že Ministerstvo vnitra nebude váhat s vyhlášením termínu. Celkově proces muže trvat až pět měsíců. Vzhledem k naléhavosti případu bych však tipovala, že se vše zhruba o tři až čtyři týdny zkrátí, takže volby bych odhadovala na začátek března," upřesnila datum Jana Zwyrtek Hamplová.

Související: Už jen čtveřice zastupitelů zbyla v obci Podolí ve svých funkcích

Jak šel v Podolí čas?

Červenec 2015: V Podolí vzniká komplex tůní a mokřadů za 3,2 milionů korun, takzvané nadregionální biocentrum Hluboček.

Duben 2016: O pozemky v Hlubočku se začínají zajímat první firmy. V Podolí vzniká petice proti prodeji pozemků soukromým osobám. Zastupitelstvo nakonec schvaluje odprodej pouze osmadvaceti metrů čtverečních Evě Dokoupilové. Zbytek prodeje odkládá.

Červenec 2016: Po bouřlivém zasedání zastupitelstva je v jednu hodinu ráno odvolána starostka Jana Rýpalová s místostarostkou Jarmilou Kasperovou. Zastupitelstvo neschvaluje prodej pozemků v Hlubočku soukromým osobám.

Červenec-září 2016: Obyvatelé protestují v ulicích proti odvolání vedení obce. Podepisují archy pro vyhlášení referenda o prodeji pozemků v Hlubočku, které se má uskutečnit v den krajských voleb.

Srpen 2016: Obec navštěvuje senátor Ivo Valenta i místopředseda poslanecké sněmovny Petr Gazdík. Odvolání Jany Rýpalové označují za nesprávné a dokonce protizákonné.

Září 2016: Ministerstvo vnitra neshledává odvolání Jany Rýpalové jako nezákonné. Na zářijovém zastupitelstvu odstupuje Zuzana Kubáňová a její místo nahrazuje Petr Frydrych.

Říjen 2016: V místním referendu jednoznačně rozhodli obyvatelé obce proti prodeji pozemků v Hlubočku. Ty tak mají zůstat nadále obecními. K protestům proti vedení obce však dochází nadále.

Říjen 2016: Odstupují ze zastupitelstva čtyři zastupitelé za vítěznou stranu z komunálních voleb 2014 Alternativa pro Podolí. Zastupitelstvo v Podolí zůstává pouze pětičlenné, ale usnášení schopné.

2. listopad 2016: Skládá mandát na post zastupitele i Petr Frydrych, který v září nahradil Zuzanu Kubáňovou. Stejně tak se vzdávají funkce všichni náhradníci. Zastupitelstvo tak zůstává čtyřčlenné a neschopné usnášení.

4. listopad 2016: K tomuto dnu odstupuje také starosta obce Jaromír Hastík, ale pouze z funkce starosty