Jasné však není to, kdo bude v klášterním areálu sídlit po roce 2025 a k jakému účelu radnice využije přilehlé pozemky. Františkáni klášter nabídli Uherskému Hradišti proto, že se postupně svého majetku v republice chtějí zbavit, neboť je nad jejich síly jej obhospodařovat.

Hradišťská radnice se smluvně zaváže zaplatit 42 milionů korun, včetně převodových poplatků, a to formou splátek po dobu deseti let. V areálu je v dlouhodobém pronájmu Státní okresní archiv, který má smlouvu do roku 2025. Do té doby, by podle hradišťského starosty Stanislava Blahy (ODS) mělo mít město jasno v tom, kdo a za jakých podmínek bude v objektu působit.

Diskusi se v následujících letech nemá vyhnout ani využití přilehlých pozemků, které jsou také předmětem prodeje františkánů. Čeho se však podle starosty nemusejí věřící obávat, je budoucnost kostela Zvěstování Panny Marie, který má být bohoslužbám a duchovnímu životu k dispoozici beze změn i v následujících letech. Uherskohradišťští zastupitelé jednali o koupi kláštera v pondělí 22. února na svém zasedání.

„Jsem z osobního důvodu naštvaný na františkány, proč to vůbec prodávají. Při vší úctě k nim, zbavují se majetku, který jim věřící platili po 600 let, co tady v Uherském Hradišti působí. K tomu si můžu jen povzdechnout, že františkáni chtějí skutečně dostát tomu, že se z nich stane žebravý řád. Odkupu nejsem nakloněn proto, že nemáme jasně danou vizi, co s tou budovou a co s těmi pozemky budeme dělat,“ nechal se slyšet Jan Zapletal (Nestraníci pro Hradiště).

V reakci na to starosta přiznal, že momentálně není schopen říct, co v prostorách františkánského kláštera do budoucna může být, ale minimálně do roku 2025 tam i nadále bude sídlit Státní okresní archiv.

„My víme, že se o to zajímají i privátní investoři. Víme také o vážném zájmu ředitele ZUŠ, vedou se tady debaty o možném vzniku církevní školy, nebo dalších subjektů. To všechno vyplyne z analýzy, na kterou budeme mít až do toho roku 2025 čas. Já osobně to vnímám, jako vztah k odkazu předků a je povinností města se k tomu postavit čelem,“ uvedl Stanislav Blaha.

Ředitel Státního okresního archivu v Uherském Hradišti Lukáš Čoupek Deníku řekl, že s dodržením smlouvy do roku 2025 počítá.

„Co bude následovat potom, to není zcela v mých rukou. Bude záležet na tom, jakým směrem se bude posouvat projekt našeho budoucího sídla. Tam bychom do budoucna potřebovali větší kapacitu, neboť by mělo sloužit i dalším okresním archivům v okolí,“ naznačil Lukáš Čoupek zatím ne zcela jasnou budoucnost umístění své instituce.

Situaci františkánů vloni osobně osvětloval místostarostovi Uherského Hradiště Čestmíru Boudovi (KDU-ČSL) představený řádu Jakub František Sadílek.

„Říkal mi, že jim opravdu stačí to jedno sídlo, které mají v Čechách a sdělil mi že město má jejich důvěru, že se o tu kulturní památku postará. Podle mě má nevyčíslitelnou hodnotu, takže předloženou nabídku považuji za jedinečnou a takovou, která se neodmítá,“ poznamenal místostarosta.

Zastupitel Jiří Vašica (ANO 2011) přiznal, že má obavu ze soukromých investorů, a proto chce hlasovat pro koupi kláštera městem.

„Samozřejmě mě také zajímá s čím se počítá, zda město bude ještě jednat s archivem o prodloužení smlouvy a jestli město neuvažuje o prodeji přilehlých pozemků, což bych byl hodně nerad. Mám strach z toho, aby tam nevyrostly nějaké příšerné bytové domy. Ta cena je pro město určitě výhodná. Využití ale bude asi problematické,“ dodal Jiří Vašica. Následný prodej pozemků soukromým investorům odmítl místostarosta Ivo Frolec.

„Ty pozemky jsou pro město natolik strategické, že si nedovedu představit, že by je teď získávalo za účelem prodeje,“ poznamenal Ivo Frolec.

Stanislav Blaha přiznal, že on by nebyl proti tomu, kdyby tam vyrostlo něco ve stylu moderní architektury, snoubící se s historickým okolím.

„Myslím si, že investorem takovéto stavby by klidně mohlo být i město. Skoro bych řekl, že je to ideální prostor, aby tam jednou stál nový objekt Slováckého divadla, ale to nechci předbíhat. To je třeba podrobit důkladné analýze, a to rozhodnutí musí být řádně vydiskutováno, než k němu dospějeme,“ doplnil starosta.

Také zastupitel Michal Dvouletý (Soukromníci Svobodní Nezávislí - Naplno pro Hradiště) přiznal, že nabídka v té finanční podobě je pro město výhodná, ale chybí základní vize, jak s objektem město v budoucnu naloží. Podobně to vnímá také Ivan Kapeles (ČSSD).

„Chápu pozitiva, chápu negativa, je to hodně těžké rozhodování, ta cena se mi také zdá příznivá, nicméně chybí mi tu vize. Analýza mohla být na stole už dávno a zatím není,“ řekl Ivan Karpeles.

Pondělní zasedání zastupitelstva v Uherském Hradišti mohli po osmi letech lidé sledovat on-line na svých PC nebo televizních obrazovkách.

„Byť je v současné době přítomnost veřejnosti na zastupitelstvu za dodržení hygienických opatření povolená, vnímáme zde jisté riziko, a proto bychom chtěli umožnit občanům sledovat průběh zasedání vzdáleně,“ uvedl Stanislav Blaha před několika dny.

Zasedání zastupitelstva města radnice živě vysílala už v letech 2011 - 2013. Zájem o sledování však byl ze strany veřejnosti velmi nízký. Nyní přichází město s jinou technologií přenosu, která by měla být výrazně levnější.

Klášter byl založen v roce 1491 správcem olomouckého biskupství Janem Filipcem, který je tam také pochován. Ještě před dokončením kláštera, v době vrcholící luterské reformace ve městě v letech 1542-1544, byli mniši donuceni opustit objekt, který zůstal prázdný až do konce 16. století. K novému osazení kláštera došlo na počátku 17. století po vypuknutí povstání Štěpána Bočkaje v Uhrách. Tehdy se do Uherského Hradiště uchýlili mniši z blízkého kláštera ve Skalici na Slovensku a generální kongregace řádu Menších bratří v Brně dokonce roku 1611 přičlenila klášter k uherské provincii. V roce 1646 byl požárem ve městě zasažen i klášter, o rok později došlo vlivem vichřice k dalšímu poškození objektu. K obnově dochází velmi pomalu a navíc byl klášter znovu zničen při požáru města v roce 1681. Teprve na počátku 18. století byla dokončena jak výstavba kláštera, tak jeho významná barokní úprava. Celému souboru dominuje vysoká klášterní věž zastřešená barokizující bání.