„Po třiceti letech otevřeme v den Komenského narození, 28. března, novou stálou expozici s názvem Komenský na jevišti světa, která se rozkládá na téměř polovině prostor muzea. Slavnostní zahájení se v ten den bude konat ve sloupovém sále, kde se od 15.30 hodin uskuteční koncert houslového virtuóza Jaroslava Svěceného. Ten k této příležitosti složil skladbu Comenia Phantasy a zahraje ji tam na houslích ze 17. století. Po zhruba 45minutovém koncertě by měla být expozice zpřístupněna pro návštěvníky,“ sdělil ředitel Muzea J. A. Komenského Miroslav Vaškových.

Jaromír Nohavica
Zrušili vyprodaný koncert Jaromíra Nohavici v Brodě

Představí myšlenkový svět Komenského

Na podobě nové expozice podle něj spolupracovali jak zaměstnanci brodského muzea, tak zástupci Akademie věd ČR a Muzea J. A. Komenského v Přerově. Představit v ní chtějí myšlenkový svět Komenského i jeho kontakty napříč Evropou. Expozice je rozdělena na tři části.

„Ta první představuje Komenského labyrint a dobu, ve které žil, kdy byl permanentně utečencem a uprchlíkem a nemohl se vrátit do své rodné vlasti, protože byl v průběhu třicetileté války vyhnancem. Druhá část v prostoru knihovny a bastionu je věnována multimédiím a audiovizi,“ doplňuje Miroslav Vaškových.

Třetí část, umístěná do severního křídla muzea, představuje celou šíři Komenského myšlení, protože on sám se považoval předně za filozofa, i když je znám jako pedagog. Právě tam je představen jeho myšlenkový odkaz, který je dodnes aktuální, ale byl doceněn až po jeho smrti.

Zážitkový program pro děti

„Oslavy se však neomezí pouze na 28. března. O den později zpřístupníme výstavu Dějiny udatného českého národa a na ten den jsou připraveny programy pro děti a pro školy a až do pátku 1. dubna je pro ně připravena zážitková vzdělávací aktivita Po stopách Komenského,“ upřesnil ředitel muzea.

Program v pátek 1. dubna je podle jeho slov spíš dělaný pro dospělé. Zpátky do lavic, to bude zábavné vyučování, taková komentovaná prohlídka a v sobotu pak bude v muzeu mít program Církev československá husitská.

„Další významná celodenní akce se pak uskuteční 1. června na Den dětí a bude se jmenovat Den s Amosem v atriu muzea i na louce za muzeem, kde bude zakončena velkým koncertem, na který se dolaďují jména vystupujících,“ dodal Miroslav Vaškových.

Na návštěvě ve Stupavě. Sklářská expozice
Sklářská expozice ve Stupavě připomíná zaniklé chřibské řemeslo

Královské město Uherský Brod

Dne 29. října 1272 povýšil český král Přemysl Otakar II. Uherský Brod na město královské. Letos uplyne 750 let od této významné události. Město Uherský Brod společně s Muzeem Jana Amose Komenského, spolky a školami připravují program, kterým si českého krále a jeho počin pro město Uherský Brod připomenou.

„Dne 21. října se budou konat vernisáže Výstavy kreseb a grafik Františka Doubka Fenomén český král Přemysl Otakar II. a putovní výstava Otakarových měst Přemysl Otakar II. – král, rytíř, zakladatel.

„Město Uherský Brod je členem spolku Města Otakarova z. s. Jsou to města, která založil, povýšil nebo zvelebil český král Přemysl Otakar II. Spolek má zpracovány výstavní panely, na kterých dokumentuje život českého krále. Současně s touto výstavou bude probíhat výstava kreseb a grafik Františka Doubka. Bude vystaveno cca 70 grafik z jeho tvorby,“ uvedl starosta Uherského Brodu Ferdinand Kubáník.

Představení zájmových kroužků

O den později nabídnou sportovní kluby ve městě možnost seznámit se s různými sportovními disciplínami. 23. října se ve velkém sále Domu kultury Uherský Brod uskuteční přehlídka zájmových kroužků a skupin dětí a mládeže. 24. října bude patřit Ceně města Uherský Brod.

Cena města osobnosti

„Město Uherský Brod uděluje jednou za 4 roky cenu města osobnosti, která svou mimořádnou činností a aktivitou v nejrozličnějších oblastech významně přispěla k rozvoji města a života jeho obyvatel. Vzhledem k tomu, že si letos připomínáme 750. výročí povýšení města, rozhodlo se zastupitelstvo města udělit tuto cenu výjimečně mimo stanovený čtyřletý cyklus,“ sdělila mluvčí brodské radnice Elen Sladká.

Pozorování zatmění Slunce a křest knihy

25. října se uskuteční Pozorování částečného zatmění slunce a přednáška Rostislava Rajchla na téma Astronomie Přemysla Otakara II. V ten den dojde také k vyhodnocení výtvarné soutěže Život na hradě, bude se konat divadelní představení Osudová setkání Přemysla Otakara II. V podání Marešovy divadelní společnosti z Českých Budějovic.

Dne 26. října bude patřit křtu knihy o Uherském Brodě, která bude mapovat ucelenou historii města od jeho vzniku až do doby zvolení prvního porevolučního starosty. Na tvorbě knihy se podílí 23 autorů, předpokládaný obsah cca 1100 stran. Ve dnech 27. - 28. října se uskuteční Setkání zástupců Otakarových měst.

Jaromír Nohavica
Zrušili vyprodaný koncert Jaromíra Nohavici v Brodě

Koncert pro občany zdarma

Dne 27. října se Broďané mohou těšit na slavnostní koncert Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín „Má vlast“, kam je pro občany města vstup zdarma.

Dne 28. října se bude konat vernisáž výstavy originálů listin v muzeu J. A. Komenského. Slavnostní večer zakončí koncert Hradišťanu. O den později oslavy vyvrcholí historickým průvodem a středověkým jarmarkem v prostorách nad muzeem a na Masarykově náměstí.

„Desetidenní program oslav bude zakončen 30. října mší svatou za Přemysla Otakara II, kterou bude celebrovat Dominik Duka. Po mši svaté se v klášterním kostele uskuteční koncert Scholla Gregoriana Pragensis,“ dodala Elen Sladká.