Doslova jde o Terénní službu pro rodiny s dětmi (TSRD) nabízející široký servis a to jak přímo v rodině, tak i ambulantně. „První zkušenosti už máme. Od začátku dubna navštívily naše dvě pracovnice už několik rodin a s dalšími spolupracují,“ přiblížila ředitelka příspěvkové organizace Sociální služby Uherský Brod Marie Vaškovicová. Dodala, že služba doposud funguje jen v Komenského městě, ale do budoucna je v plánu rozšíření její působnosti také do okolních obcí. TSRD se snaží především pomoct překonat nepříznivou a tíživou situaci dané rodiny. „Aktivní kontakty máme navázané v šesti rodinách. Ve dvou případech se jedná o velmi intenzivní spolupráci,“ nastínila terénní sociální pracovnice Jana Nuzíková z příspěvkové organizace Sociální služby Uherský Brod. Vysvětila, že hlavní náplní práce je především poradit a pomoci. Služba je podle ní dostupná všem rodinám s dětmi do 18 let, je poskytována na základě písemné smlouvy a bezplatně.