HLASOVALI JSTE V ANKETĚ Očkování dětí - povinně nebo na zvážení rodičů

„Pokud nenaočkuji své dítě, tak mi hrozí pokuta. A co navíc nechápu, že mé dítě nebude moci jít do školky," uvedla mladá maminka, která nechce zveřejnit své celé jméno, jelikož jsou s touto problematikou spojené nemalé sankce, redakce jej má ale k dispozici. Sama má malého chlapečka, který se narodil o dva měsíce dříve.

„Máme menší problémy a z toho důvodu jsem zažádala o odklad očkování. Ovšem vidím, že pokud zažádáte o takový odklad, anebo se jen zmíníte, že z něj máte strach, automaticky se zařazujete mezi problémové rodiče a následně vám to lékař u každé návštěvy dá pocítit. Nakonec vám řekne, že vaše dítě umře, protože přeci není naočkované. Ať raději nechodíte na internet a nic o tom nečtete. V nejhorším případě vás udá na sociálku," postěžovala si Slováckému deníku Renata B. A že není na Slovácku ani zdaleka jedinou, potvrdila rovněž anketa, kterou Slovácký deník na svých stránkách uskutečnil. V ní během pouhých 24 hodin hlasovalo 654 čtenářů. Drtivá většina z nich (568) vyjádřila svůj nesouhlas s povinným očkováním, přičemž větší část uvedla, že by si rodiče měli o očkování rozhodovat sami. Naopak svůj souhlas s povinným očkováním vyjádřilo 86 hlasujících.

Proč je povinné očkování důležité, vysvětlil před časem ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. „Povinné očkování má zcela zásadní význam pro ochranu populace před šířením smrtelně nebezpečných chorob. Povinným očkováním dosahuje Česká republika vysoké proočkovanosti a kolektivní imunity. Tento stav zároveň chrání i ty lidi, kteří ze zdravotních důvodů očkováni být nemohou, nebo se u nich po očkování nevytvořila dostatečná imunita. Ročně se podaří díky očkování v Česku zabránit až 150 tisícům onemocnění nákazami a až 500 úmrtím na tyto infekce," uvedl ministr zdravotnictví. Díky povinnému pravidelnému očkování, jeho kontrole a vysoké proočkovanosti, se navíc v ČR údajně podařilo zcela eliminovat například výskyt přenosné dětské obrny a záškrtu.

A podobný postoj jako ministerstvo zastávají také lékaři Uherskohradišťské nemocnice. Podle doktorky tamějšího dětského oddělení Moniky Šohajkové je odmítání očkování dokonce trendem současné doby. „Rodiče na základě více či méně podložených argumentů odmítají očkovat své dítě z důvodu nežádoucích účinků aplikovaných vakcín. Nicméně před zahájením očkování dostávají informace o nejčastějších nežádoucích účincích aplikovaných vakcín, kterými jsou přechodná bolestivost v místě vpichu, zarudnutí, otok, místní zvětšení lymfatických uzlin, neklid, nechutenství, zvýšená teplota či někdy přechodný lehký výsev vyrážky," popsala aktuální situaci Monika Šohajková. A zároveň podotkla, že primárním zájmem pediatrů je chránit zdraví a životy dětí a právě tuto ochranu u nás poskytuje především očkování. Ti rodiče, kteří přece jen z nejrůznějších důvodů očkování odmítají či kteří požadují změnu doby zahájení očkování, jsou lékaři povinni seznámit s riziky takového rozhodnutí.

„Samozřejmě je nemůžeme k tomu nutit násilím. V případě požadování změny očkovacího schématu, či při úplném odmítání očkování, rodiče podepisují za přítomnosti dalšího svědka negativní revers, kde je většina závažných rizik a důsledků pro dítě uvedena. Takto neočkované dítě nemůže být přijato do dětského kolektivu, a proto je dle platné legislativy další postup v kompetenci školních a předškolních zařízení," vysvětlila Monika Šohajková. A právě nemožnost dítěte v takovém případě nastoupit do školky, se jeví podivná zmíněné mamince z Uherského Hradiště. „To vůbec nechápu. Své vrstevníky bude stejně potkávat v obchodních domech či na hřišti. A přece když bude mít mé dítě nějakou závažnou nemoc, určitě bych ho sama do školky ani nedávala, protože tam chytne každý bacil," vyjádřila svůj postoj Renata B.

Povinným očkováním dětí u nás se vloni zabýval dokonce Ústavní soud. Ten potvrdil, že ministerstvo zdravotnictví může očkování dětí nařizovat a za vyhýbání se této povinnosti má zákonným zástupcům i nadále hrozit pokuta až 10 tisíc korun.

Povinné očkování dětí se u nás řídí platným očkovacím kalendářem. Ten v současné době zahrnuje u kojenců, batolat a předškolních dětí očkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské obrně, infekcím způsobeným kmenem Haemophillus influenzae typu B a hepatitidě B tzv. hexavakcínou, a očkování proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím. Doporučovaným očkováním je pak očkování proti pneumokokovým nákazám.

Povinnost očkování dětí v souvislosti s jejich docházkou do mateřské školy, upravuje zákon číslo 258/2000 Sb. – Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Jeho paragraf číslo 50 hovoří:

§ 50- Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině75) a dále právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje v provozovně živnost nebo v případě právnické osoby též jinou činnost, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku, nebo mateřská škola, s výjimkou zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě druhé a zařízení, do nichž je docházka povinná, mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.