Majitelem sakrálního objektu je od roku 2007 hradišťská radnice, která kapli získala převodem od římskokatolické farnosti. Bližší okolnosti rekonstrukce objasnila pracovnice Odboru architektury Městského úřadu Uherské Hradiště Radka Borunská.

„Ještě před zahájením oprav necháme provést archeologický průzkum, ke kterému by měli odborníci přistoupit v červnu nebo červenci letošního roku. Za tento průzkum zaplatíme zhruba sto tisíc korun,“ poznamenala Borunská.

Opravy objektu pocházejícího z roku 1680 začnou ihned po archeologickém bádání a budou se týkat odvlhčení zdiva, úpravy fasády, střechy i krovu. „Kaple je vlastně posledním pozůstatkem někdejšího kostela. Tento fakt bychom chtěli návštěvníkům připomenout zvýrazněním původních základů této starobylé památky a instalací zaskleného vítězného oblouku,“ plánuje Borunská.

Sakrální stavba by měla zářit novotou do dvou let. Náklady radní odhadují na zhruba 2,6 milionu korun. Rekonstrukci uvítali i oslovení obyvatelé města.
„Na pouť k Rochusu chodím každým rokem. Jsem přesvědčený, že si kostelík na tak krásném místě opravu rozhodně zaslouží,“ myslí si Jiří Petrák z Uherského Hradiště.

Finálním výsledkem projektu bude vznik rekreační oblasti s novou zelení, skanzenem, odpočinkovými a hracími plochami, ekostatkem, infocentrem, naučnými stezkami a dalším vybavením. S pracemi na úpravě Rochusu by se podle odhadu radních mohlo začít nejdříve koncem roku 2009.

Výstavbu bude ale, podle architekta města Aleše Holého, nutné podřídit pevným pravidlům. „Rochus figuruje na seznamu chráněných přírodních lokalit Natura 2000, proto musíme zachovat některé stávající živočišné druhy a floristické unikáty. V současné době už máme k dispozici ideový záměr od předního českého krajináře Ivana Otruby,“ poznamenal Holý.

Kapli na Rochusu věřící zbudovali na sklonku 17. století jako projev díků za odvrácení morové epidemie.