Střechu výrobní haly ve sklárně pokryli solárními panely už na podzim. O pár týdnů později instalovali nabíjecí baterie. Pec nyní funguje ve zkušebním provozu. 

Nákladné, ale existenčně nutné zásahy do technologie, jsou nezbytné. Cena plynu, který využívá stará pec, se totiž podle ředitele sklárny Marka Mikláše před rokem šestinásobně zvýšila. 

Budoucí těžba štěrkopísku mezi Uherským Ostrohem a Moravským Pískem
Soud nahrál odpůrcům těžby štěrkopísku na Ostrožsku

"Samozřejmě samotná energie ze solárů nepokryje sto procent spotřeby pece. Máme ale spočítáno, že by to mělo být celoročně zhruba kolem 70 procent, tedy v zimě méně, v létě víc," prozradil Deníku ředitel Sklárny Květná 1794 Marek Mikláš.

Podle jeho slov půjde o výraznou úsporu nákladů. "Celková investice do pořízení solárních panelů, speciální pece a baterií činila 14 milionů korun. Z toho dva miliony dělala eurodotace. Těch 12 milionů zaplatil majitel z vlastní kapsy," upřesnil Mikláš.

Prostor pro budoucí amfiteátr v uherskohradišťském Parku Rochus.
V Hradišti letos vybudují přírodní amfiteátr. Přijít má téměř na 11 milionů

Nová pec zpracovává 600 kilogramů skloviny. Velká pec na plyn, stojící jen několik metrů od ní, však zvládne tavit tři tuny skloviny. "Je to sice velký nepoměr, ale výhoda pece na solární energii je mimo jiné ta, že bude mít velmi vysokou kvalitu skloviny, po níž je u řady zákazníků ve světě vysoká poptávka," řekl ředitel.

Pec nyní jede ve zkušebním režimu. Pracovníci ladí její nastavení a optimální chod. "Oproti plynové peci v ní nebude docházet k žádné nákladné výměně šamotových pánví. Uvnitř totiž není šamot, ale kvalitnější vana ze zirkonu," popsal ředitel Mikláš.

Ekologická výroba, úspora nákladů, vyšší kvalita 

Za výhodu nové pece považuje právě tavbu skla energií ze slunce. "Jsme rádi, že se naše továrna v Bílých Karpatech nemusí považovat za znečisťovatele životního prostředí. Zákazníci na to slyší a s oblibou si dají do svého portfolia informaci, že u nás nakoupené sklo vzniká ekologicky," poznamenal Marek Mikláš.

Majiel Sklárny Květná 1794 Lubor Cerva vidí největší přínos tavby skla prostřednictvím speciální pece napájené solární energií v úspoře nákladů na energii, v podpoře vlastní nezávislosti na dodávkách plynu a v očekávané lepší kvalitě skloviny obsahující méně nečistot.

Materiál uvnitř pece – zirkon, má vydržet minimálně šest let a je podstatně tvrdší než pánve v hlavní plynové peci. "Kromě výměny elektrických spirál uvnitř nové pece se s ní nemusí nic dělat. Jde o moderní způsob výroby s významně snadnější údržbou a provozem. Po šesti letech je třeba jen obměnit žáruvzdornou vyzdívku," přiblížil Lubor Cerva.

Na sklo z Květné čekají v michelinských restauracích

Podle jeho slov existují zákazníci z vyšší gastronomie, šéfkuchaři připravující každodenní tabuli v michelinských restauracích, kteří už čekají na dodávky špičkové kvality nápojového skla. "Některým z nich vadí pro laika neviditelné vady skla, tzv. vinta, což jsou šmouhy vznikající rozpouštěním pánví do skloviny. Někteří naši zákazníci čekají na to, až jim potvrdíme, že ony vinty ve skle už nejsou. A právě od nich máme jednoznačný příslib objednávek především vinných sklenic," prozradil Lubor Cerva.

Sklárnu v Květné založil na konci 18. století kníže Jan z Liechtenštejna. V polovině 19. století ji koupil Emanuel Zahn. Továrník nechal vybudovat další pec a zavedl výrobu jemného křišťálového skla zdobeného broušením, hranováním a rytím a později i dalšími dekoračními technikami včetně malování a zlacení. Sklárna vyráběla i za druhé světové války, po které byla znárodněna a převzal ji stát.
V roce 1990 se stala sklárna součástí státního podniku Crystalex Nový Bor, který však v roce 2002 provoz uzavřel. Následně ho koupila společnost Moravské sklárny Květná, v níž měli hlavní podíl odboráři. Po půlroční odstávce obnovila s polovinou zaměstnanců provoz a hledala investora. V roce 2004 koupila sklárnu firma Synex a v lednu 2011 od ní nynější majitel Lubor Cerva, který sklárnu v Květné v roce 2013 sloučil s Crystalite Bohemia. V říjnu 2020 se sklárna znovu osamostatnila pod hlavičkou společnosti Cerva Bohemia.
V době největšího rozkvětu sklárna v Květné zaměstnávala 550 lidí. Po propuštění 53 lidí v roce 2018 měla 107 zaměstnanců. Na začátku roku 2020 jich po další redukci v továrně zůstalo 75. Nyní jich tam pracuje 85. S dalším propouštěním se nepočítá.

V souvislosti s tím, zda je nová pec na solární energii první vlaštovkou ve Sklárně Květná 1794, její majitel přiznal, že jeho představa je vyrábět sklo moderně. "Jako v každé výrobě a takovémto provozu musíte expandovat a pokračovat dál. Pokud si myslíte, že to je alespoň trochu dobrá myšlenka, tak za tím musíte stoprocentně jít, což míním dělat. Teď to necháme zkušebně několik měsíců běžet, a pak se budeme rozhlížet kudy dál," dodal Lubor Cerva závěrem.