Pořadateli výstavy byli Veteran Car Club Uherské Hradiště a KOVOZOO Staré Město.