„Tehdy vybranou desítku problémů jsme nechali ještě ověřit dotazníkovým šetřením a devět z nich se mezi obyvateli města opětovně potvrdilo. Proto jsme pro každý z těchto problémů stanovili jejich garanty, kteří se jimi budou zabývat," vysvětlil starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Problematikou bývalé věznice se zabývá především vedoucí Útvaru městského architekta Aleš Holý, rekonstrukce školních budov, zahrad a hřišť má pod kontrolou vedoucí Odboru kultury, školství a sportu Dana Stojnová, a na vyřešení problematiky osob bez přístřeší dohlíží vedoucí Odboru sociálních služeb Petra Karlíková.

„Garant má daný problém monitorovat, hledat řešení a podporovat opatření. Stručná představení všech souvisejících kroků, které přispěly k řešení daného problému, budou opět prezentována na následujícím veřejném fóru o rozvoji města, které se uskuteční pravděpodobně v dubnu," nastínil další vývoj mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma. (Kor)

Garanti jednotlivých problémů

Problematika bývalé věznice – vedoucí Útvaru městského architekta Aleš Holý
Pokračování v rekonstrukcích školních budov, zahrad a hřišť – vedoucí Odboru kultury, školství a sportu Dana Stojnová
Komplexní řešení problematiky osob bez přístřeší – vedoucí Odboru sociálních služeb Petra Karlíková.
Posílit personální počet strážníků – velitel Městské policie Vlastimil Pauřík
Málo autobusových zastávek a špatné linkové vedení, bezbariérové spoje – vedoucí Odboru správy majetku města Karel Lecián
Rekonstrukce sportovních plácků na veřejných prostranstvích – vedoucí Odboru kultury, školství a sportu Dana Stojnová
Nerušit odbor životního prostředí – tajemník Josef Botek
Aktivní role města v procesu využití části areálu nemocnice – vedoucí Útvaru městského architekta Aleš Holý
Klubovna pro setkávání a rozvíjení zájmových činností seniorů – vedoucí Odboru správy majetku města Karel Lecián