Průvodem se krojovaná chasa, která letos neměla stárky, přesunula k tamní radnici, kde zlámanecký starosta Jiří Chmela hody folkloristům povolil pořádat.

Pak už následovala obchůzka národopisného procesí vesnicí za doprovodu dechové hudby Nedakoňanky a odpolední program zakončilo v místním kulturním domě taneční pásmo dětí a následně i chasy.

Tamtéž pak hodová sobota vyvrcholila večerní zábavou, při níž zahrála Nedakoňanka i cimbálová muzika Mladý Včelaran. A proč hody republikánské?

„Protože připadají na státní svátek založení republiky,“ vysvětlil Zlámaňan Miroslav Žák.