Jeho věrná kopie byla o prvním červnovém víkendu zpřístupněna veřejnosti v rámci Víkendu památkových domků, objektů lidového stavitelství a malých muzeí. Návštěvníci se v mlýně dozvěděli, že podle historika Václava Buriána byl jalubský větrný mlýn v provozu již v roce 1875, ale traduje se, že mlýn existoval již v roce 1840.

Stavba mlýna byla včetně střechy osm metrů vysoká a podle zeměměřičského nákresu byl její vnější průměr 7,5 metru. Když se mlýn v roce 1938 začal rozpadat, byl zbourán, což koresponduje se zápisy v pozemkové knize.

Podle dnes už nežijícího Františka Okénky, dlouholetého průvodce větrným mlýnem holandského typu v Kuželově, se na našich historických územích v 19. století točilo přes devět stovek větrných mlýnů, z nichž 682 jich pracovalo na Moravě. Jedním z nich byl i jalubský větřák.

Se stavbou kamenného větrného mlýna začali Jalubští 1. srpna 2007 a poslední kámen na něm položili šikovní řemeslníci z obce 28. května 2008. Do 13. června byla zhotovena střešní konstrukce, kterou technická skupina z Valašského muzea v přírodě pokryla šindelem. Poté byly provedeny vnitřní omítky objektu a namontovány perutě či lopaty z jedlového dřeva.

Stavbě mlýna, jejímž investorem byla obec Jalubí, se dostalo čestné uznání, a to v soutěži Stavba roku 2009.