„Za všechno může promluva s otcem Janem Rajlichem. Ten mi jednou říkal, že by nebylo až tak složité získat svaté ostatky. Před tím než přišel do Uherského Brodu, působil totiž v Jablonném a právě odtud kříž s kostí máme,“ popsal začátek cesty relikvie do Uherského Brodu autor myšlenky František Bílek, zástupce ředitele brodské Charity. Loni poslal žádost do baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy P. Pavlu Maria Mayerovi a letos na sklonku dubna relikvie doputovala na Slovácko. „Nemuseli jsme splňovat žádné přísné podmínky, jen bylo nutné doložit, k čemu má relikviář sloužit, jak a kde bude uložen a zabezpečen. Tamní děkan si také vyžádal doporučení od představeného dominikánů v Brodě,“ doplnil František Bílek.

Brodská Charita poděkovala svým podporovatelům degustací vín ve Strání.
Brodská Charita poděkovala svým podporovatelům degustací vín ve Strání

Vše klaplo, a tak se pracovníci Charity mohli radovat. Společně s relikvií dorazil do města Komenského také dekret o pravosti ostatků. „Hrob svaté Zdislavy je zapečetěný, ale v kapli máme část jejich ostatků, ze kterých je možné odebrat a poslat zájemci, pokud doloží, jak s nimi bude nakládat a biskup to schválí,“ uvedl P. Pavel Maria Mayer, děkan kláštera dominikánů Jablonné v Podještědí, který nese čestný titul strážce hrobu svaté Zdislavy. Dodal, že ostatky se už dál nežehnají ani nesvětí, protože osoba které patří, byla prohlášena za svatou.

„Přítomnost relikvie nás duchovně 'rozproudí', zvýrazní se duchovní rozměr Charity. Posílí se i to, že pečujeme nejen o tělesné potřeby, ale i o ty duchovní,“ nechal se slyšet František Bílek. Relikvie bude až do 30. května uložená v kapli v sídle Charity na Mariánském náměstí v Uherském Brodě.
Dnem D se pak pro pracovníky i jejich klienty stane 31. květen. Tehdy totiž P. Petr Hofírek oficiálně představí relikvii veřejnosti. Stane se tak na dopolední mši svaté v kapli svaté Zdislavy ve Slavkově. To je totiž jediné místo na Slovácku, které je matce chudých, jak bývá Zdislava označována, zasvěcené.

Charitativní ples přilákal do Strání 400 návštěvníků.
Charitativní ples přilákal do Strání 400 návštěvníků

Poté budou ostatky postupně putovat po všech zařízeních Charity. Těšit z jejich přítomnosti se během následujících měsíců budou moct klienti charitních domů ve Vlčnově, Slavkově a Nivnici, v domech s pečovatelskou službou ve Strání, Dolním Němčí, Korytné, Bánově a Horním Němčí. Relikvie „navštíví“ i centrum seniorů, azylový dům, noclehárnu, nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší, terapeutickou dílnu sv. Justýny a denní stacionář Domovinka v Uherském Brodě.

„My jsme se navíc rozhodli zasvětit sv Zdislavě i jednu naši službu, a to Centrum potravinové a materiální pomoci, které se věnuje sociálně slabým rodinám,“ prozradil ředitel Oblastní Charity Uherský Brod Petr Houšť. Dodal, že je to tak trochu symbolické, protože Zdislava z Lemberka ráda chudým pomáhala a pečovala o ně.

„Je to veliká pocta pro Charitu mít ostatky svaté a moci světici posunout blíž k nejpotřebnějším, o které se staráme. Může to být prostředek pro lepší zvládnutí břemene, které nesou. Ze zkušeností víme, že víra pomáhá. Relikvie bude vítaným povzbuzením pro nás i naše klienty,“ uzavřel Petr Houšť.

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Uherském Brodě.
Kostely na Brodsku mění vitráže