To je jen krátký výčet aktivit v katastru Kunovic, které mají za úkol důkladněji protipovodňově spoutat řeku Olšavu a ochránit tím bezmála 1400 obyvatel a majetek v hodnotě téměř 400 milionů korun.

Podrobnosti o projektu se Kunovjané dozvěděli na čtvrteční schůzce s vedením společnosti Povodí Moravy.

„Protipovodňová opatření mají zajistit ochranu města na průtok dvacetileté vody s bezpečnostní rezervou na padesátiletou povodeň. Klidnější spánek po vybudování plánovaných zdí a hrází by tak mělo mít na 1400 obyvatel Kunovic, žijících na území o rozloze více než 190 hektarů, kde se nachází celkem 400 objektů. Odhadovaná hodnota majetku, kterou budou nová opatření chránit, je téměř 400 milionů korun,“ informoval mluvčí společnosti Povodí Moravy Petr Chmelař.

Zahájení prací má odstartovat poté, co Povodí Moravy získá dotační podporu projektu. Přípravné práce, které je nutné provést před samotným začátkem stavby jsou však v plném proudu už nyní.

„Samotná stavba protipovodňové ochrany se týká asi 3,6 kilometru délky toku Olšavy převážně v intravilánu města Kunovice. Protipovodňová opatření budou sestávat z nových betonových zdí a navýšení stávajících zdí v úseku téměř pěti kilometrů. Dále dojde k vybudování zemních hrází v délce 1,3 kilometru. Součástí projektu je mimo jiné i stavba nového mostu přes Olšavu náhradou za stávající nevyhovující most,“ upřesnil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Více než dva roky stavění

Celkem si protipovodňová ochrana města Kunovice vyžádá náklady ve výši 321 milionů korun. Doba její výstavby se vyšplhá na 28 měsíců.

„Ve spolupráci s městem Kunovice budeme občany předem informovat o všech omezeních. Známa však budou až po vypracování podrobného harmonogramu stavby,“ doplnil Gargulák.

Začít budovat by se mělo už letos v květnu s tím, že hotovo by mělo být v září 2021.