Krajská nemocnice je kromě jiného také centrem vysoce specializované traumatologické péče prvního typu. Na fungování traumacentra se podílí prakticky všechna oddělení nemocnice, zdravotní péčí na něj navazuje také rehabilitační oddělení.

V rámci zmíněného projektu dojde k rekonstrukci a rozšíření oddělení i modernizaci samotné rehabilitační péče, která pomáhá pacientům po těžkých úrazech k návratu do běžného života.

Stavební úpravy čekají rehabilitační oddělení, a to lůžkové části i ambulanci, změnou projde také část budovy určená pro rehabilitační terapie a zázemí pro zdravotníky i pacienty.

„Veškeré ambulance budou centralizovány do přízemí budovy, a to včetně 12 cvičeben pro individuální rehabilitace, součástí je i prostorná tělocvična. Na místě stávajícího atria se dostaví prostory pro ergoterapeutické místnosti. Součástí úprav bude také vybourání starého bazénu, na jeho místě budeme mít fyzikální léčbu. Lůžková část oddělení zůstane v 8. podlaží, dojde však k její celkové modernizaci,“ shrnul primář Rehabilitačního oddělení Krajské nemocnice T. Bati Pavol Skalka.

Výsledkem by měla být moderní infrastruktura rehabilitační péče odpovídající současným požadavkům a standardům v daném oboru. Projekt jako takový byl zahájen na konci března, momentálně probíhá projekční fáze. Stavební práce odstartují začátkem roku 2025, hotovo by mělo být do jeho konce.