Jak dlouho se hradišťská nemocnice zapojuje do projektu dárcovství kostní dřeně?

Registr nás požádal o spolupráci v roce 2008, čili asi pátým rokem. Mimo jiné se snažíme pravidelně dělat osvětu mezi dárci a nábor mezi pravidelnými dárci krve. Zatím ale počty dárců, kteří se přihlašovali do registru, nebyly nijak velké. Od další propagace si slibujeme, že ta čísla budou větší, protože je to potřeba.

Zaznamenali jste nárůst zájmu díky kampaním televize a Slováckého divadla?

Určitě. Lidi na to slyší, stejně jako na kampaně ohledně běžného dárcovství krve. Po každé relaci v rozhlasu nebo televizi máme evidentně větší počty dárců. A stejně tak reagují na propagaci registru dárců kostní dřeně.

Když jsem dnes darovala vzorek krve do registru, co se s ním teď bude dít?

Vzorek si odvezou pracovníci fakultní nemocnice, provede se tipování základních znaků, které charakterizují každého člověka. Tento soubor znaků se uloží do databáze, kde bude čekat. Když dá jakékoliv pracoviště požadavek na výběr dárce pro konkrétního pacienta, podle znaků uložených v databázi počítač vybere určité množství možných dárců, kteří se potom zvou na dovyšetřování. Tímto dalším tipováním a vyšetřováním se vybírá ten nejvhodnější. Takže vaše znaky můžou být uloženy v registru dlouho a nemusí na vás přijít řada. A někdo se dárcem stane, je to opravdu dílem náhody a výběru.

Kdybych byla vybrána a kostní dřeň někomu darovala, jak velká je šance, že se u něj ujme?

Úspěšnost se liší podle typu choroby. U některých je úspěšnost poměrně vysoká, i když ne stoprocentní. Záleží také, v jakém čase léčby choroby se s transplantací začíná. Proto je důležité, aby registr byl co nejširší a aby pacient, který je k transplantaci plánován, získal svého dárce co nejdříve. Samozřejmě čím je nemoc pokročilejší, tím je naděje menší.

Jak moc je podle vás důležité, aby byl registr co nejširší?

Je důležité, aby lidi pamatovali na to, že onkologických chorob přibývá. Tak jak se prodlužuje věk populace, bude jich přibývat i nadále. Bohužel se zhoubná onemocnění týkají spíše mladších lidí než starších, lidí v produktivním věku, a dětí. Takže dárcovský registr si budujeme pro sebe, pro své děti a vnuky. S tím se musí počítat.

Petra Kučerová

Související články

Darovali jsme kostní dřeň, 22 nadějí na život

Herci Slováckého divadla darují kostní dřeň