Na účastníky setkání, které se konalo v uherskohradišťské Redutě, čekaly ukázky kompenzačních pomůcek, poradenské služby, ochutnávka potravin, ale také kulturní program. Mezi jinými vystoupil soubor Hradišťánek a hudební kroužek základní školy na Palackého náměstí matropole Slovácka. Nejen přednášky, ale i texty písní nelyšícím pomáhala zprostředkovat tlumočnice do znakové řeči Vlasta Bartošíková a Renata Štáková.