„Věřím, že si každý z návštěvníků slavnosti užil. Program byl totiž tak bohatý, že si v něm vybral úplně každý. Navíc vyšlo i počasí, takže návštěvníci si mohli slavnost užít v příjemné atmosféře,“ zhodnotil akci ředitel Mach.

Mezi největší pozitiva řadí skutečnost, že program se konal prakticky ve všech částech města. „Příjemným ruchem žila i městská zákoutí, a to jak přes den, tak i večer. Lidé z centra města se postupně přesouvali do odlehlejších částí města za cimbálovkami a doprovodným programem do Mařatic a Vinohradské ulice,“ dodal Mach, podle kterého byly slavnosti bez vad. „Žádné slabiny jsem prozatím nenašel. Pokud došlo k nějakým technickým nedostatkům, pak se jednalo o maličkosti, se kterými se při podobných akcích musí počítat,“ dodal Antonín Mach.