Tím se uzavře kolotoč událostí, který zahrnoval vyšetřovací komisi, těsné odhlasování ředitelova setrvání v úřadu radou města Uherský Brod a následné téměř jednohlasné doporučení zastupitelů z pondělního zasedání jej odvolat.

„Na zastupitelstvu byla bouřlivá diskuze. Pan ředitel se tam mohl hájit. Zmínil, že upřednostnil neformální a rychlejší přístup před pomalejším postupem podle legislativy. To považuji za šokující,“ sdělil starosta Uherského Brodu Patrik Kunčar (KDU-ČSL).

Jako další problém viděli představitelé města v ředitelově nečinnosti při řešení kauzy.

„Jako velký problém vidím jeho činy v rozporu se zřizovatelskou listinou. Dosud vůbec nedošlo k rekolaudaci. Není jisté, jestli je budova dostatečně protipožárně zabezpečena,“ zmínil Ladislav Kryštof z opoziční ČSSD.

Svou zdrženlivost se Jan Zapletal snažil vysvětlit.

„V posledních týdnech jsem neřešil rekolaudaci a podobné záležitosti, protože jsem nechtěl zasahovat do vyšetřování. S komisí jsem ale spolupracoval od začátku kauzy. Doporučení zastupitelstva respektuji, jsem zastáncem zastupitelské demokracie,“ vyjádřil se odstupující ředitel.

Jan Zapletal se stal ředitelem Domu kultury 1. ledna 2016. Situace ohledně jeho osoby se začala intenzivně řešit na jaře letošního roku. V Uherském Brodě vznikla pracovní skupina, která se zabývala údajnými pochybeními ředitele v souvislosti se smlouvami k opravě interiéru dětského oddělení Knihovny Františka Kožíka. Náklady na práce přesáhly částku jeden milion korun. (bart)