Průzkum je zaměřen především na spokojenost s poskytovanými službami a místním společenstvím. Novinářům to včera řekl starosta města Libor Karásek. Radnice se na názor zeptá šesti stovek obyvatel starších osmnácti let ze všech částí Uherského Hradiště. Výsledky město využije při tvorbě Programu rozvoje města.

Na současném průzkumu spolupracuje radnice s Týmovou iniciativou pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR). Tato nezisková organizace pomáhá městům, obcím a mikroregionům sledovat takzvané indikátory udržitelného rozvoje. „Jedná se o ukazatele, které jednouchou a srozumitelnou formou vypovídají o tom, jak se město v určitých oblastech rozvíjí a mění a zda-li je tento vývoj do budoucna udržitelný,“ uvedl pracovník organizace Josef Novák.
Řada vybraných ukazatelů tak sleduje například charakteristiky životního prostředí i sociální oblasti života ve městě.

Průzkum pomůže získat dotace

V průzkumu se zjišťuje mimo jiné znečištění ovzduší, nezaměstnanost, bezpečnost ve městě nebo způsob, jakým se děti dopravují do školy. Standardizovaný dotazník vyplňují s respondenty proškolení studenti místního gymnázia.

Výsledky město využije při aktualizaci Programu rozvoje města, který je v současnosti rozšiřován tak, aby Uherské Hradiště bylo úspěšnější při žádostech o dotace z evropských fondů. Proto jsou podle Karáska lidé tázáni i na svou představu, ve kterých oblastech by se mělo město rozvíjet a jak by mělo v budoucnosti vypadat.

Díky výsledkům průzkumu se město může podle starosty prezentovat i navenek, jako místo vhodné pro bydlení, což v minulosti prokázaly i některé ankety.

Poslední podobná studie byla ve městě provedena v roce 2002. Průzkum by měl být podle metodiky po dvou letech zopakován. Díky tomu bude možné posoudit, jak se spokojenost občanů vyvíjí v čase. To pak může být podle odborníků také důležitým signálem pro politiky, které oblasti a problémy považují obyvatelé za prioritní a na co by se mohlo město v budoucnu více soustředit.