Efekt rychlého splavení srážkových vod z okolních polí však trápí místní již několik let. I proto letos vedení Kunovic vyvolalo jednání se zemědělci, po nichž požaduje změnu výsadby plodin na polích v okolí zastavěných čtvrtí.

„Bleskové povodně u nás máme na denním pořádku vzhledem k nedostatečně řešené kanalizaci. Na polích je navíc často vidět kukuřice, z níž se při intenzivnějších srážkách slévá doslova potok směsice vody a bahna,“ postěžovala si Alena Bočková. Naposled tak musela ještě v den otevření mateřské školy o novém školním roce v pondělí nahánět uklízečky do prádelny, kterou víkendové srážky zaplavily „pouhými“ třemi centimetry vody. Nejhorší období má však podle Aleny Bočkové mateřská škola za sebou.

Nová kanalizace jako opatření

„Město sehnalo peníze a plánuje zbudovat novou kanalizaci, která by měla tak častým povodním zabránit. Věřím, že poté nás už srážky tolik trápit nebudou,“ naznačila Alena Bočková.

Problematických rostlin v rámci zadržování vody lze nalézt na polích hned několik. Podle odboru životního prostředí v Uherském Hradišti se jedná především o širokořádkové plodiny, jakými jsou kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója i slunečnice. „Bydlím v jedné ze zasažených lokalit a vím, že kdykoliv je v okolí vysázená kukuřice, dochází k větším či menším záplavám. Několikrát jsme proto zemědělce žádali o její nahrazení, bohužel tento rok byla na polích opět kukuřice,“ kroutila hlavou starostka Kunovic Ivana Majíčková.

Jednání, která s místním družstvem vedla, jsou podle jejích slov nadějná. „Máme příslib, že na příští roky změní setbu. Také jsme se dohodli na okamžitých protierozních opatřeních, abychom ještě po zbytek roku minimalizovali škody napáchané bleskovými povodněmi,“ prozradila Ivana Majíčková dílčí závěry z jednání s tamním družstvem.

Na největší výměře zemědělských ploch v okolí města hospodaří Agrokomplex Kunovice. Jeho jednatelé však všechny dotazy Deníku na dané téma zanechali bez odpovědí, a tak situaci zemědělců přiblížila za Agrární komoru Uherské Hradiště Dagmar Grycová.

Boj s nárazovými povodněmi

„Přestože jsou plodiny, které v půdě hůře zadržují vodu, byl letošek extrémní v erozním ohrožení půdy především kvůli počasí,“ upozornila na hlavní příčinu problémů spojených s bleskovými povodněmi. Navíc podle Dagmar Grycové mají zemědělci i další možnosti jak zmírnit odliv vody z polí než jenom za pomoci změny setby. „Nejen že každý podnik ví, co podle erozní vyhlášky může kde sázet a co je zakázáno. I tam, kde jsou plodiny náchylné k erozi, lze učinit půdoochranná opatření. Například že se sází po vrstevnicích nebo že se sází takzvané vsakovací pásy,“ dodala Dagmar Grycová.