„Tento úrok vznikl ze smluvního vztahu mezi městem a provozovatelem aquaparku za opožděnou platbu nájmu,“ vysvětlil ředitel Akvaparku Vlastimil Skála.

Za zpoždění platby hrozil Akvaparku úrok z prodlení ve výši 75 tisíc korun. Majitelem areálu je ale město a tak udělení pokuty není pro radnici výhodné. „V případě komplikací v hospodaření bychom provoz stejně museli dotovat, takže pro nás úrok nemá žádný ekonomický efekt,“ vysvětlil místostarosta Zdeněk Procházka.

Uherskohradišťský Akvapark je v provozu jeden rok. Společnost, která ho provozuje platí roční nájem osm milionů korun. Podle předběžných výsledků je provoz nového zařízení výdělečný. Do městské pokladny přibylo díky Akvaparku zhruba čtyři miliony korun. „Přesná čísla budou ale k dispozici až v prvním čtvrtletí příštího roku, kdy budeme mít k dispozici podrobné vyhodnocení ročního provozu,“ podotkl tajemník městského úřadu v Uherském Hradišti Josef Botek.