„Zastupitelstvo města Kunovice schválilo na rok 2023 přebytkový rozpočet, přebytek je určen na splátky úvěrů. Součástí rozpočtu jsou též investiční výdaje, avšak v minimální výši, neboť teprve únorové zastupitelstvo v roce 2023 zapojí do rozpočtu města přebytek hospodaření z roku 2022 a rozhodne tak o financování investic města v příštím roce,“ sdělil starosta Kunovic Pavel Vardan.

Zastupitelstvo Uherského Hradiště schválilo rozpočet pro rok 2023 v úterý 19. prosince.

„Rozpočet počítá s příjmy 746,1 milionu korun a výdaji 1 028,1 milionu korun. Schodek ve výši 282 038,6 milionů korun město pokryje přebytkem z vlastních zdrojů, vytvořených v předcházejícím období,“ upřesnil mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Zastupitelstvo Starého Města má rozpočet města na příští rok od středy 13. prosince.

Stovky svíček rozzářily portálový most v Kostelanech nad Moravou.
VIDEO: Kostelanský most letos rozsvítili v barvách a se symbolem Ukrajiny

„Rozpočet počítá s příjmy 212 milionů 911 tisíc korun a výdaji 319 milionů 817 tisíc korun. Schodek je necelých 107 milionů. Plánovaná realizace výstavby volnočasového vzdělávacího centra a rekonstrukce sportovní haly Širůch je podmíněna ziskem dotace. Pokud dotaci neobdržíme, investice nebudou realizovány a sníží schodek o 73 milionů. Rozpočtový schodek je vyrovnán z přebytku hospodaření dosaženého v minulých letech a je kryt z finančních rezerv termínovaných vkladů a spořicích účtů města,“ řekl první muž Starého Města Martin Zábranský.

Zastupitelé Uherského Brodu jednali o rozpočtu města na svém druhém zasedání 12. prosince a podle slov místostarosty Ladislava Kryštofa jej schválili jako vyrovnaný.

„V průběhu roku 2023, po zajištění patřičné projektové dokumentace a stavebních povolení, začleníme do rozpočtu projekty dobudování vodovodu a výstavby splaškové kanalizace v lokalitě Jezerní, vybudování vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace, provozní komunikace v lokalitě Blatnická – Drahová a dokončení rekonstrukce chodníků v ulici Hradišťská a Rybáře,“ uvedl starosta Uherského Ostrohu Vlastimil Kuřimský.

Také města Hluk a Bojkovice by v příštím roce měla hospodařit s rozpočty vyrovnanými. Zatímco ten Bojkovický dosahuje 121 milionů korun, ten hlucký představuje 175 milionů 289 tisíc korun.