Doporučená varianta obsahuje výstavbu tří kotlů a dvou kogeneračních jednotek na zemní plyn a ZEVO s kapacitou 15 000 tun odpadu ročně a zajistit má nejvýhodnější cenu tepla pro odběratele Centrálního tepelného zdroje (CTZ). Zároveň má umožnit městu likvidovat komunální odpad v souladu s novou odpadovou legislativou. Informoval o tom mluvčí Uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Kolem návrhu se rozproudila diskuze na facebookovém profilu Co mě štve i těší v Uherském Hradišti. „Tohle rozhodnutí rady města jde proti kvalitě životního prostředí a tím pádem i proti občanům města,“ tvrdí tam například někdejší sociálnědemokratický poslanec i zastupitel Antonín Seďa. „Spalovna komunálního odpadu v obytné zóně, to zas budeme mít v srdci Slovácka jednou světový unikát,“ míní v debatě další její účastník.

Věž kostela sv. Vavřince má nový kabát.
Věž kostela sv. Vavřince v Bojkovicích má nový kabát

Rada města podle Jana Pášmy vybírala ze čtyř variant schválených zastupitelstvem města letos 14. června, z nichž dvě obsahovaly výstavbu kotlů a kogeneračních jednotek na zemní plyn a dvě využití těchto technologií v kombinaci se ZEVO o různé kapacitě (12 nebo 15 tisíc tun odpadu ročně).

„Vzhledem k tomu, že všechny varianty vyhověly požadavku na razantní snížení současných dopadů provozu teplárny na životní prostředí, považuje rada města za rozhodující kritérium ekonomickou udržitelnost vybrané varianty,“ dodal Jan Pášma.

Vybranou variantu vyhodnotila jako nejvýhodnější již v červnu tohoto roku studie, jejímiž autory jsou odborníci z Ústavu procesního inženýrství VUT Brno. Výhodnost varianty, která není závislá pouze na zemním plynu, prokázal podle Pášmy následný extrémní růst ceny plynu v druhé polovině tohoto roku.

Na návštěvě v obci Svárov.
Slovácká vesnička s poutním místem má svárlivost jen v názvu

O schválení konečné varianty bude rozhodovat valná hromada společnosti CTZ s.r.o., která teplárnu provozuje a která je společným podnikem města a společnosti MVV Energie CZ a.s.

„V současné době se v teplárně v Mařaticích používá jako palivo hnědouhelný prach. Cílem změny paliva v teplárně je zejména zamezení prašnosti skládky uhlí, snížení emisí z teplárny a řešení odpadového hospodářství v Uherském Hradišti. Přechod na jiné palivo by měl zajistit dlouhodobě stabilní ceny tepla a minimalizovat vliv teplárny na životní prostředí, včetně snížení emisí skleníkových plynů,“ uvedl Jan Pášma.