Cyklo-běh s osvětovou akcí organizuje ve městech České republiky od roku 1983 Scientologická církev.

„Chceme upozornit na problematiku drog, hlavně ve spojení s mládeží a dětmi, a pomoci rozšířit celospolečenskou aktivitu na poli primární prevence,“ vysvětlila účel středeční akce Zuzana Leová, koordinátorka projektu.

Účastníky cyklo-běhu přivítal před radnicí v Uherském Hradišti Květoslav Tichavský, místostarosta města. „Myšlenku boje proti drogám podporuji. Myslím si, že účastníci akce zvolili formu prevence, která je zajímavá a přínosná zároveň,“ ocenil snahu Scientologické církve místostarosta.