S nedostatkem vody a přemírou sucha, které Slovácko sužuje již několikátým rokem, se chystají obce do nové letní sezóny bojovat všemi prostředky. Polešovice či Komňa už posílily své vrty, Strání zatím marně hledá dostatečně silný pramen a v Suché Lozi chtějí omezit množství spotřebovaných kubíků na každého člena domácnosti.

„Uvažovali jsme nejprve o obecní vyhlášce, nicméně ta by nemohla platit kvůli současné legislativě státu. Hledáme proto cestu, jak naše plány na omezení plýtvání s pitnou vodou realizovat,“ nechal se slyšet starosta Suché Lozi Václav Bujáček.

Právě tam zatím přišli s nejradikálnější myšlenkou, jak zabránit ve stoupající spotřebě pitné vody. Krom plánů na vybudování hrází, záchytných nádrží a podpory zachytávání dešťovky v domácnostech totiž chtějí stanovit limit kubíků, který může každý obyvatel obce měsíčně spotřebovat.

„Při jeho překročení by samozřejmě voda tekla dál, ale už bychom za ni fakturovali klidně troj i čtyřnásobek ceny. Umývání aut či napouštění bazénu by se poté prodražilo,“ uvažoval Václav Bujáček.

Právě nejčastější prohřešky třeba i v podobě zalévání zahrad už v minulém roce omezil dobrovolný svazek obcí Vodovod Babicko, jenž tím začal redukovat zvyšující se odběr pitné vody v Huštěnovicích, Babicích, Sušicích, Kudlovicích, Traplicích, Košíkách i Jankovicích.

„Posílili jsme vrty, takže pokud nenastane výjimečná situace, nepředpokládáme, že by mělo k podobnému omezení dojít i letos,“ sdělil předseda Vodovodů Babicko Ivo Podškubka.

U největšího poskytovatele pitné vody Slováckých vodáren a kanalizací (SVAK) si nově zákazníci připlatí za kubík pitné vody korunu a šedesát jedna haléřů. Celkově tak bude dodáván kubík vody za 42,09 korun. Opravu efektivních možností, jak zabránit zbytečnému plýtvání pitnou s vodou, je přitom podle ředitele Sdružení vodovodů a kanalizací (SOVAK) ČR Oldřicha Vlasáka malé množství.

„Stávající úprava zákonů nezná možnost jiných cen v závislosti na spotřebě, navíc by to znamenalo i budování online dálkových odečtů vodoměrů, a to včetně dispečinku, který by informace zpracovával,“ podotkl Oldřich Vlasák k plánům Suché Lozi ve stanovování limitu vody, kterou by měla osoba ke spotřebě za jeden měsíc.

Podle něj se má předcházet nedostatečným zásobám s pitnou vodou spíše propojováním jednotlivých vodovodních řádů.

„Malé obce by se měly snažit o napojení se do páteřní sítě většího vodárenského systému a také řádně pečovat o stav svého potrubí, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám,“ vysvětlil ředitel SOVAKu. V případě systémových opatření pak pouze zmínil ta, která jsou dnes dobře známá.

„Obec může vybrané způsoby v nakládání s vodou zakázat, jako například napouštění bazénu. Měla by se také zaměřit na zachycovaní srážek tak, aby z nich zůstalo co nejvíce v místě dopadu,“ dodal Oldřich Vlasák.

Nejhorší týden uplynulého roku

Na monitorování sucha se zaměřuje také server intersucho.cz. Právě z jeho modelů vyplývá, že nejhorším obdobím v uplynulém roce pro uherskohradišťský okres byl 28. týden, tedy doba od devátého do patnáctého července. Většina okresu byla v tu dobu zasažena extrémním suchem, což odpovídá pátému a zároveň nejhoršímu stupni.

Ten se popisuje jako stav extrémně nízké půdní vlhkosti, která se v daném období v průměru opakuje méně než jedenkrát za sto let. Současně je přitom nasycení půdy nižší než padesát procent po více než jeden měsíc. (intesucho.cz)