Okousané stromy od přemnožených daňků a jejich následné nucené vybíjení, ke kterému došlo předčasem v radějovské oboře, vzbudilo vlnu nevole u myslivců i u místních lidí. A současný nájemce obory Leoš Novotný, který je pověřený společnosti Hamé, v oboře působí dál. Možná se stane i jejím vlastníkem. Novotný chce totiž s Lesy České republiky vyměnit pozemky v radějovské oboře za ty, které skoupil po republice. Lidé ze Strážnice i její zastupitelé se však obávají, že tím dojde k likvidaci Chráněné krajinné oblasti.

„Státní podnik Lesy ČR obdržel od Leoše Novotného žádost o směnu lesních pozemků, a to lesní pozemky v oboře Radějov na Lesní správě Strážnice za lesní pozemky v majetku pana Novotného,“ potvrdil informaci mluvčí společnosti Lesy České republiky Michal Kačena. Leoš Novotný záměr směnit pozemky také nepopírá a je přesvědčený, že pečuje o oboru tak, jak mu ukládají zákony.

„Myslím, že skutečně nejlepším řešením pro oboru je, když bude mít jednoho pána. Myslím, že kdyby každý v oboře hospodařil tak, jako já, tak by to v oboře vypadalo úplně jinak. Dělám v oboře věci, které jsou mně určené ze smlouvy, které jsou potřebné z pohledu mysliveckého hospodaření,“ uvedl Novotný.

Vzhledem k tomu, že jde ale o majetek, se kterým nemohou Lesy ČR nakládat bez souhlasu Ministerstva zemědělství, společnost teď musí připravit podklady, po kterých ministerstvo požadavek posoudí. „Protože jde o kusy lesa po celé České republice, pan Novotný musí detailně doložit všechna vlastnická práva, či také to, že na lesy nejsou restituční nároky a podobně. Ke všem pozemkům také musí být znalecké posudky a ocenění. To může trvat několik měsíců,“ vysvětlil Kačena.

O budoucnost obory se bojí hlavně lidé i vedení Radějova a Strážnice. Právě někteří členové strážnického zastupitelstva na záměr bývalého majitelé Hamé poukázali. Zastupitelé Strážnice už totiž před časem jednomyslně rozhodli o tom, že lesní plochu, která náleží městu, tedy tři sta hektarů, nechtějí dále nechat ničit přemnoženou zvěří.

„Domnívám se, že je to do budoucna velká škoda pro veškeré potomky Strážnice, protože radějovská obora je jedním z nejkrásnějších úseků, který byl vždy využíván pro rekreaci a turistiku,“ uvedla například zastupitelka Hana Kosířová. Není však jediná. Už před časem totiž poukazovali na špatné hospodaření nájemce honitby jak lidé, kteří mají v okolí obory chaty, tak i ti, kteří zažili oboru ještě bez plotu.

„Měsíční údolí bylo nejkrásnější údolí z celé obory a z té je dneska zarostlá buš,“ vyznala se před časem starší žena ze Strážnice.

Strážnice se po výstupu rozhodla, že se takzvaně vyplotí. Tedy, že svých tři sta hektarů lesa oddělí od obory oplocením. „Les bychom chtěli obnovit a opět ho zpřístupnit lidem. Do budoucna bychom tedy chtěli do vyplocené části lesa instalovat přelezy, aby se do něj lidé dostali,“ potvrdil starosta Strážnice Risto Ljasovský. A právě případná změna majitele obory by podle něj mohla výstup z obory ztížit.

„Jsme sice venku z přičlenění, ale pořád jsme za plotem, protože obora má nějaký režim, který mi nemůžeme narušit. Výměna pozemků by nás asi ovlivnila v tom, že jednání s Lesy ČR je sice problematické, ale pokud by byla obora majetkově pana Novotného, tak nedokážu vůbec odhadnout, jak by jednání vypadala,“ popsal starosta.

Lesy ČR i Leoš Novotný však tvrdí, že by případná změna majitele obory vyplocení neovlivnila. „Směna pozemků by neměla žádný přímý vliv na další nakládání s pozemky města Strážnice a obce Radějov,“ uvedl i Kačena. Vyplocení lesa by však omezilo zvěř, kteří se zatím ještě volně pohybuje po celé oboře. Kačena však tvrdí, že pokud Strážnice vyplotí svůj les, měli by se držitel a uživatel honitby dohodnout a požádat o změnu normovaných a minimálních stavů zvěře v oboře Radějov. „Po dohodě s držitelem a uživatelem obory Radějov by pak mohlo být provedeno šetrné vytlačení zvěře, nacházející se na vyplocovaných městských pozemcích do ostatního prostoru obory Radějov,“ uzavřel mluvčí.

Čtěte také:

Novotný možná zaplatí za přemnožené daňky

Za přemnožené daňky v oboře hrozí pokuta