„Odchod byl oznámen naší kapitulou, což je naše vyšší instance, která rozhodla, že budou zrušeny malé komunity," uvedl Jan Rajlich, otec dominikánského kláštera v Uherském Brodě.

„Do budoucna toto rozhodnutí otevírá možnost nových působení ve větších městech, která více odpovídají povaze našeho dominikánského poslání," zní oficiální vyjádření provinční kapituly – vyšší instance dominikánského řádu, proč se chystá opustit jak Uherský Brod, tak také například Znojmo. Jakékoliv další bližší informace provinciál řádu otec Benedikt ovšem odmítl sdělit.

Informace způsobila ve ěstě značný rozruch. „Domnívám se, že pro spoustu věřících v regionu je to velice bolestná záležitost, neboť dominikánský řád patří neodmyslitelně k duchovnímu životu v našem městě. Za celá staletí navíc dominikáni svou působnost u nás neukončili dobrovolně. Teď je to poprvé, kdy udělali takové rozhodnutí," uvedl Aleš Kapsa z Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, který sám bohoslužby navštěvuje. Doufá však, že vzhledem k tomu, že se nejedná o kanonické, tedy úplné zrušení kláštera, existuje stále možnost, že se dominikáni do města opět někdy v budoucnu vrátí.

I když zatím není ani známo, kdy by dominikáni měli vůbec Uherský Brod opustit. „Zatím naše kapitula vydala rozhodnutí, ale doposud nebyly podniknuty žádné kroky pro samotné zrušení kláštera," potvrdil Jan Rajlich.

Skoupý na slovo byl při dotazech redaktora Slováckého deníku uherskobrodský farář Josef Pelc. „Vzhledem k tomu, že celá záležitost ještě není zcela pevně rozhodnuta, nerad bych se v tento moment vyjadřoval," sdělil pouze.

Možný odchod současných tří dominikánských mnichů z brodského kláštera zaznamenali také představitelé tamní radnice. „Pro Uherský Brod by to byla veliká ztráta, ale podobná rozhodnutí musíme respektovat. Pevně věříme, že i po případném odchodu zůstane plně funkční dominikánský kostel či zahrada kláštera, která je opravdu pěkným odpočinkovým místem," konstatoval místostarosta Petr Vrána.

Zároveň pevně věří, že zůstane zachována i Růžencová pouť, které se každoročně zúčastní tisíce návštěvníků. „Pro tento rok by pouť měla proběhnout, co bude do dalších let, netuším," pokrčil rameny Jan Rajlich.

Nejistý je i další osud objektů, které v Brodě dominikáni spravují. „Jsme si vědomi, že kostel Nanebevzetí Panny Marie v Uherském Brodě je duchovním centrem pro řadu obyvatel města i lidí ze širokého okolí. Proto budeme hledat cesty, jak zde zachovat fungující společenství s duchovní správou," vyjádřil se mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka.

Dominikáni coby Řád bratří kazatelů jsou řeholním společenstvím v rámci Římskokatolické církve. Svůj název odvozují od svatého Dominika Guzmána, který řád na počátku 13. století založil. Hlavním posláním řádu je kázání evangelia Ježíše Krista – Vtěleného Božího Slova. Obrací se ke všem lidem bez rozdílu, zejména k chudým a znevýhodněným.

V současné době se dominikánské kláštery nachází v Uherském Brodě, Znojmě, Plzni, Olomouci, Praze a v Jablonné v Podještědí. Klášter v Uherském Brodě je ve městě nejstarším chrámem, který je v provozu. Pochází ze 13. století, obnoven byl pak v druhé polovině 17. století. Dominikánský řád v Uherském Brodě působí od druhé poloviny třináctého století s výjimkou období komunistické diktatury. Jeho novodobá historie se píše od března 1990. Řád ve městě spravuje kostel a klášter se zahradou. V klášteře dřív působila více než desítka mnichů, v současné době se tento počet ustálil na třech. Dominikáni stojí také za pořádáním Růžencové pouti, jejíž tradice ve městě sahá až do poloviny 17. století.