Jinak jde pouze o přestupek. A toho pytláci zneužívají.

V připravované novele je podle Stanislava Křenka ze státní správy myslivosti a rybářství Městského úřadu Uherské Hradiště navržena důležitá formulace vztahující se ne k ulovení jako dosud, ale k lovení.

„To znamená, že postižitelné budou všechny osoby, které se jakýmkoliv způsobem budou podílet na lovení, bez ohledu na to, zda zvěř byla ulovena,“ zmínil Křenek.

V současné době je problém prokázat jakýkoliv druh pytláctví. „Skupiny novodobých motorizovaných pytláků ztěžují dokazování upytlačení tím, že jedna skupina loví za pomoci přístrojů na noční vidění, případně tlumičů na zbraně, zatímco následně druhá skupina takto ulovenou zvěř sbírá a odváží,“ naznačil drsnost pytláckých band Stanislav Křenek. Dodal, že případné kontrole pak pytlácká skupina sdělí, že ulovenou zvěř nalezla a riskuje maximálně přestupek.

„Od trestního jsme čekali, že se proti pytlákům tresty přiostří, ale místo toho se jim naopak podaly ruce,“ kroutí hlavou Karel Blahušek, předseda Okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty Uherské Hradiště.

„Myslivcům se od loňského nového roku situace zhoršila, pytlákům usnadnila. Přichytím-li v honitbě člověka s puškou na rameni a bez zbrojního průkazu, ještě se ničeho nedopouští,“ podivuje se hospodář mysliveckého sdružení Polešovice Ivan Burda.

Pytláci nerespektují jakákoli pravidla, osud zvěře je jim lhostejný. I přes nebezpečí vysokých pokut neváhají zvěř lovit. Jestliže jim jejich nezákonný lov projde, mohou se těšit na znamenitou pečínku nebo i tučnou odměnu za prodanou zvěřinu či trofeje ulovené spárkaté zvěře, které často končívají za hranicemi vlasti.

Fakt, že pytláci mohou chodit do lesa téměř bez obav, potvrzuje i pohled do policejních statistik. „Vloni na podzim vyšetřovali policisté jen dva případy pytláctví. Jen pro trofej ulovil neznámý pytlák 5. září v ranních hodinách nedaleko Nedachlebic samce osmiletého daňka skvrnitého. Našel ho osmapadesátiletý myslivec,“ popsal jeden z případů mluvčí hradišťské policie Aleš Mergental. Hlava i s parožím byly podle něj od těla odřezané. Pytlák způsobil škodu za 26 tisíc korun.

V minulých dnech si všiml správce rybníka v Havřicích dvou mladíků, kteří měli do vody nahozené udice. Neváhal a své podezření oznámil policii,“ popsal pytlačení mládenců Mergental. Hlídka uherskobrodských policistů oba muže čekající na úlovek přistihla a při kontrole zjistila, že sedmnáctiletí hoši neměli rybářské lístky ani povolenky k lovu ryb. Hrozí jim za to pokuta až osm tisíc korun.

Boje pytláků s myslivci jsou prostě odvěké. „Táta, který byl nimrodem, mně vyprávěl, že pytláci uvazovali hajné a myslivce do mravenišť. Křížky po lesích dokazovaly, že vztahy mezi nimrody a pytláky byly velice drsné, mnohdy až k smrti nenávistné,“ nechal se slyšet pětasedmdesátiletý myslivec Jiří Klimeš.

ROZHOVOR: Na pytláka jsem narazil. Byl to myslivec…

Pytláctví se stává v poslední době velmi rozšířeným, lukrativním a relativně bezrizikovým byznysem. Napomohl k tomu trestní zákoník, který znepřesnil podmínky pro určování pytláctví. O něm poskytl Slováckému deníku rozhovor Stanislav Křenek ze státní správy myslivosti a rybářství Městského úřadu Uherské Hradiště.

Domníváte se, že případy vyskytujícího se pytláctví souvisí i s menší aktivitou mysliveckých stráží?
V rámci zajištění ochrany myslivosti jsou orgánem státní správy myslivosti pro každého uživatele honitby ustanoveny myslivecké stráže mající statut úřední osoby. Ty mají mimo jiné pravomoc kontrolovat v honitbě dopravní prostředky, včetně přepravovaných zavazadel, je-li důvodné podezření, že přepravují neoprávněně nabytou zvěř, a za tím účelem mají právo rovněž vyžadovat předložení dokladu o nabytí zvěře. Je pravda, že tam, kde jsou stráže aktivní, zpravidla k projevům pytláctví nedochází.

Narazil jste někdy jako myslivec na pytláka?
Ano narazil. Bylo to v místě mého trvalého bydliště a bohužel to byl myslivec, člen tamního mysliveckého sdružení, který jednou ranou ulovil dva kusy srnčí zvěře. Srnu a srnče. Srnče přiznal a pro srnu si přišel později. A protože jsem průběh jeho lovu sledoval, nebylo složité zajistit hlídání ulovené srny, pro kterou si přišel v poledne… A měl co vysvětlovat.