Již na konci uplynulého roku místo plánované dálnice prozkoumali pyrotechnici v rámci pyrotechnického průzkumu.

„Železnice i průmyslové areály byly totiž za 2. světové války hojně bombardovány. Existovala proto možnost, že by pod zeminou mohly být pozůstatky nevybuchlé munice, což se naštěstí ve zkoumaných úsecích nepotvrdilo a silničáři proto mohli přistoupit k odstraňování ornice v místech stavby,“ prozradil starosta Starého Města Josef Bazala.

Veškerou ornici tak nákladní auta postupně rozvážejí na okolní pole, neboť se jedná o cennou surovinu.

Dozorem u zemních prací musí být ze zákona archeolog. Tím byl u odstraňování ornice Miroslav Popelka z Ústavu archeologické památkové péče Brno.

„Můžu potvrdit, že tam došlo k odhalení určitých archeologických stop, ale víc nám poví až samotný záchranný archeologický průzkum, který tam začne nejspíš na konci prázdnin. O tom, kdo se jím bude zabývat, rozhodne výběrové řízení,“ upřesnil Miroslav Popelka.

Jakmile odvoz ornice skončí, a záchranný archeologický průzkum prostor prozkoumá, bude moct začít Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se samotnou stavbou. Podle mluvčího ŘSD Jana Studeckého aktuálně probíhá hodnocení podaných nabídek do výběrového řízení na realizátora záchranného archeologického průzkumu.

Samotná stavba dálnice by mohla začít na podzim

„Podle současného tempa a průběhu činností, by mělo vše probíhat a navazovat na sebe podle plánu. Pokud nenastane žádná neočekávaná událost, mohly by stavební stroje začít se samotnou stavbou dálnice již během podzimu,“ doplnil Josef Bazala.

U výstavby jihovýchodního obchvatu Otrokovic jsou podle Jana Studeckého hotové přeložky inženýrských sítí, z velké části dokončeny násypy a hrubé zemní práce.

Dokončen je i jeden z mostů. Ve výstavbě jsou kanalizace pro odvodnění tělesa dálnice. Postavena je obslužná komunikace od Plemenářského závodu až k Moravské skládkové společnosti a Kvítkovické křižovatce.

„Dělníci armují nosné konstrukce mostu v Pohořelické křižovatce, betonáž základů zbylých dvou mostů (u napojení na severovýchodní obchvat) a betonáž dříku opěrné zdi. Jsou dokončovány obslužné komunikace a realizují se přeložky silnic třetí třídy v Kvítkovicích a v Napajedlech,“ upřesnil Deníku Jan Studecký.

Následné zahájení stavby dálnice D55 mezi Starým Městem a Moravským Pískem je naplánováno na rok 2021 a její konec po třech letech.

„Mezi Napajedly a Babicemi začne stavba dálnice D55 nejdříve v roce 2023,“ upřesnil Studecký.