Požární útok, spojující tak trochu atletiku a úkony z práce hasičů, má na Slovácku i v Salaši na úpatí Chřibů mnohaletou tradici. Zúčastnilo se jej 12 sedmičlenných týmů mužů, které usilovaly o získání poháru starostky, ale i pět družstev žen. Poměřit svoje síly, rychlost i zdolání obou terčů v královské disciplíně si přijely týmy ze Slovácka, Zlínska, Kroměřížska a Hodonínska.

„V minulých ročnících uzavíraly v naší obci soutěže O pohár starosty a pak starostky Salaše klání Velké ceny (VC) okresu Uherské Hradiště na konci srpna. Po deseti letech jsme předali štafetu jiným, letos hasičům z Hradčovic. Závěrečný závod je totiž spojený s vyhodnocením VC, takže je hodně náročný na přípravu, organizaci a doprovodný program,“ svěřil se starosta salašských hasičů Lukáš Snopek.

Sedmičlenná družstva měla při požárním útoku k dispozici přenosnou stříkačku, nádrž s vodou a nářadí potřebné k tomu, aby v co nejkratším čase uhasila požár představovaný dvěma terči na konci tratě. S dobře rozdělenými úkoly v týmu a především při pilném tréninku, který klání předcházel, se dal tento technicky náročný úkol splnit u sedmi družstev mužů a tří ženských týmů do dvaceti sekund. Útok musel být provedený bez chyby a rozhodoval čas.

Toho nejlepšího, 17,45 sekundy, dosáhlo v kategorii mužů družstvo z Mistřic, které si domů odvezlo velký stříbrný putovní pohár. Na druhém až pátém místě skončily týmy z Hradčovic, Kněžpole, Pohořelic a Kněžpole. V ženské kategorii si prvenství vybojovala děvčata z Pohořelic před družstvem z Bojkovic a Bílovic.

„Náš sbor dobrovolných hasičů, který má dlouholetou tradici, dokázal několik let organizovat soutěže v požárním útoku. A řekla bych, že na výbornou. Hasiči se aktivně podílejí na řešení mimořádných událostí, ale i na společenském dění v obci,“ vysekla poklonu hasičům starostka obce Jitka Točková, která se starostou hasičů předávala poháry nejlepším týmům, ale také finanční odměny.