Půlnoční mše tam zazněla pod taktovkou Filipa Macka v podání velehradského chrámového sboru a sboru Svatopluk za doprovodu orchestru „Missa pastoralis“ pro sóla sbor a orchestr od F. X. Brixiho. Celebrantem bohoslužby byl velehradský farář Petr Přádka.