„Stav vozovky je hodnocen jako nevyhovující až havarijní," uvedla mluvčí Zlínského kraje Renata Škrobálková. Bezmála půlkilometrový úsek, který začíná 843 metrů za křižovatkou silnic III/4222 a III/4223 ve směru na Chabaně, je v současnosti posetý výtluky, trhlinami či deformacemi.

„Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky silnice po polovinách šířky vozovky. Doprava bude řízena světelnou signalizací," doplnila Renata Škrobálková. Přesný termín dopravního omezení zveřejní Ředitelství silnic Zlínského kraje na svém přehledu uzavírek, jakmile o nich bude rozhodnuto.

Cena zakázky dosáhne 6,8 milionu korun, z toho má až 85 procent pokrýt dotace Státního fondu dopravní infrastruktury. „Podle uzavřené smlouvy o dílo se stavební práce uskuteční od začátku června do 31. srpna," uzavřela Renata Škrobálková.