„V půdních prostorech vznikla nová jazyková učebna, učebna informatiky a jedna kmenová třída. Součástí projektu je také nový výtah, který zajišťuje bezbariérový přístupu do školy. Zabezpečeno je také kvalitní internetové připojení celé školy,“ sdělil její ředitel Martin Pikner.

Dodal, že v letošním školním roce bude školu navštěvovat 315 žáků z Polešovic, Vážan, Tučap, Ořechova, Nedakonic, Starých Hutí a Kněždubu.

Půdní vestavba, v níž přibyly ještě dva kabinety, sociální zařízení a sklady pomůže velkým způsobem organizaci výuky ve škole.

„Škola je bezbariérová od šaten až po střechu. Zajímavě řešený je venkovní výtah s únikovým schodištěm, čítajícím na osmdesát schodů,“ informoval první muž městyse Michal Zapletal.

Půdní vestavba včetně vybavení učeben a kabinetů podle jeho vyjádření přišla na 28 milionů 660 tisíc korun. Městysu ale výrazně pomohla Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 23 800 000 korun.

Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek byl nově vybudovanými učebnami v polešovické škole nadšený.

„Velkou radost mám z toho, že v této škole a městyse stále přibývá dětí. Bylo úžasné, jak ředitel školy Martin Pikner spolu třídními učitelkami a žáky deváté třídy, jako patrony prvňáčků, přivítali ty malé nováčky do školy před zraky několika stovek školáků, rodičů a jejich prarodičů,“ neskrýval radost hejtman Jiří Čunek.