Publikace je jedním z výsledků projektu Komunitní plánování sociálních služeb v Uherském Hradišti, který spolufinancuje Evropský sociální fond a ministerstvo pro místní rozvoj.

„Tiskovina umožní orientaci v sociálních zařízeních a službách, které nabízíme v Uherském Hradišti a obcích Uherskohradišťska,“ poznamenala vedoucí Odboru sociálních služeb a zdravotnictví Květoslava Zlatušková.

Katalog je k dispozici v tištěné verzi na Odboru sociálních služeb a zdravotnictví Městského úřadu Uherské Hradiště a u jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb. Publikaci lze vyhledat i v elektronické podobě na internetových stránkách města. ZDE

„Tato elektronická verze nabízí další podrobné informace, mezi nimiž nechybí například provozní doba příslušných regionálních zařízení a další upřesnění,“ sdělila Zlatušková.

V nejbližších dnech bude také k dispozici zvuková nahrávka pro nevidomé a slabozraké občany, kterou zájemci naleznou v Knihovně B. B. Buchlovana a na Odboru sociálních služeb a zdravotnictví Městského úřadu.

„Přál bych si, aby katalog sociálních služeb usnadnil orientaci všem, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci nebo se rozhodnou změnit kvalitu svého života,“ podotkl místostarosta města Stanislav Blaha.