„Kniha pojednává o historii a současnosti buchlovského revíru, jehož pomyslným středem je hrad Buchlov. Pravděpodobně od 17. století se v těchto místech rozkládala oplocená obora, která se dochovala zakreslena na prvním vojenském mapování z poslední čtvrti 18. století, a zanikla v době napoleonských válek,“ vyjadřuje se Bořek Žižlavský stručně k publikaci, která sleduje minulost dvou hájoven – U Tří křížů a tzv. Hořínkovy, jejichž hajní a revírníci spravovali okolní lesy.

„Všímá si osudů obyvatel hájoven počínaje polovinou 19. století, někdejších revírních staveb v blízkém okolí i pověstí, které se k revíru vztahují. Dotýká se i majitelů buchlovského panství, později velkostatku, zejména posledních Berchtoldů z Uherčic,“ zasvěcuje do historie autor knihy, která je bohatě doplněna barevnými fotografiemi ze současnosti i minulosti a mnoha dobovými dokumenty.

Netají se tím, že nabídku pracovníků Lesů ČR na sepsání zmíněné knihy přijal s potěšením.

„Materiály jsem získával z několika archivů, od pamětníků, a ty současné od pracovníků Lesů ČR. Práce na knize mě bavila, dělal jsem ji s radostí, protože se jedná o téma, které je mně blízké a týká se mého nejbližšího okolí, kde se rád pro potěchu a odpočinutí vracím. Kniha i s DVD se podařila, mám radost. Děkuji všem spolupracovníkům, kteří pomohli ke zdárné realizaci,“ uzavírá své povídání o knize její autor Bořek Žižlavský.