O záměrech města na kopci Rochuz jsme informovali ZDE

Vykukující stylová střecha muzea v přírodě postaveném v duchu vinařské vesnice plné starobylých řemesel a obyčejů. To není romantický nesmysl, ale budoucnost. Právě tak má vypadat Rochus, někdejší vojenské cvičiště léta zarostlé neprostupnou trávou a keři.

První krok už mají Hradišťané za sebou. V sobotu 9. října odpoledne totiž zasadili čtrnáct stromků, které jsou symbolickým základem budoucí aleje s několika stovkami listnáčů. „Vysazujeme oskeruše, hrušky a jabloně. Je to takový malý zrod Stezky pokladnic Slovácka. Brzdily nás i majetkoprávní vztahy, proto se může zdát, že je to málo. Nejde to říct přesně, ale za takové dva roky se Rochus začne proměňovat velmi intenzivně,“ vysvětlila Miroslava Hrabalíková z oddělení rozvoje města Uherské Hradiště.

Práce na proměně Rochusu však nestojí ani nyní. „Od loňska odstraňujeme náletové dřeviny v jádrové zóně lokality spolu s dalšími úpravami zeleně tak, aby byl zachován vhodný biotop pro bourovce trnkového. V budoucnu se pak počítá s údržbou lučních ploch převážně pastvou v režimu ekologického zemědělství,“ uvedl manažer projektu Park Rochus Petr Pavelčík.

Území na úbočí Černé Hory pod kaplí svatého Rocha představuje přírodně velmi významnou lokalitu, která byla v roce 2005 zařazena do území soustavy Natura 2000. „Proměna lokality vychází z práce krajinného architekta profesora Ivana Otruby. My bychom dnešním zasazením stromů rádi zahájili novou éru Rochusu a podpořili tak jeho přírodní, historickou i duchovní hodnotu,“ prohlásil před tím, než zasadil první strom, uherskohradišťský místostarosta Květoslav Tichavský.

Rochus v budoucnu protnou naučné a vyhlídkové stezky doplněné plochami pro relaxaci, odpočinek či sport. Součástí parku bude také environmentální vzdělávací centrum a ekostatek. „Doufám, že Park Rochus se pro místní obyvatele stane oblíbeným místem,“ poznamenal Michal Dvouletý z Holdingu Synot, který je partnerem projektu.

Přírodní část areálu, která zaujímá více než 90% rozlohy Parku Rochus, je tvořena především jádrovou zónou Evropsky významné lokality Rochus. Tato lokalita poskytuje útočiště motýlu bourovci trnkovému, jenž je zde hlavním předmětem ochrany. Na jádrovou zónu navazují další přírodní prvky. Od okrajů území se ke kapli svatého Rocha sbíhají do tvaru kříže aleje tvořené různými druhy dřevin. V okolí jádrové zóny pak vyrostou dva ovocné sady. Volný krajinný sad bude tvořen především symbolickým stromem Slovácka – oskeruší. Druhý ohraničený sad v sobě skrývá naše krajové bohatství starých ovocných odrůd. Na tento sad navazuje expozice rostlin, která bude představovat různé druhy rostlinných společenstev, která se na tomto území a v jeho okolí nacházejí. V severní části lokality by měl vzniknout pás nízkého lesa s pařezinovým typem hospodaření.