Atmosféru významných říjnových dní roku 1918 v Uherském Hradišti barvitě zachytil v kronice měšťanské školy její ředitel Karel Jaroslav Obrátil. Do popisu událostí z jeho pera dala nahlédnout uherskohradišťská historička i zastupitelka Blanka Rašticová.

„Záhy po 8. hodině bylo již na náměstí plno lidí, zejména mládeže, a všude radost a plesání. Zpočátku objevili se však i pochybovači, a proto netrpělivě očekáváno nejnovější číslo novin. Když však na radnici poprvé po pěti letech zavlály prapory ve slovanských barvách, uvěřil i poslední pochybovač. A pak už objevoval se prapor za praporem, všechny červenobílé a trikolorové,“ popisuje Karel Jaroslav Obrátil situaci 29. října 1918 v Uherském Hradišti.

Venku se podle jeho zápisků střídaly scény za scénou. Na náměstí odřezávali si důstojníci jeden druhému hvězdičky a černožluté kokardy, místo nichž připínali si sokolské monogramy. Známí si podávali ruce a objímali se se slzami v očích, v hodině tonulo město v záplavě praporů. Před polednem strženy byly na náměstí nárožní tabulky s nápisy Náměstí Františka Josefa I. a místo nich objevily se improvizované nápisy Masarykovo náměstí.

„O šesté hodině večer shromáždilo se v městském parku téměř celé město, načež nekonečný průvod s lampiony a hudbou odebral se před radnici, kde s balkonu promluvil k obecenstvu starosta města ing. Beneš, dr. Seifert, dr. Weger a soudní rada Chvojka. Po provolání slávy novému státu a prvnímu jeho presidentu Masarykovi rozešel se zástup za úplného klidu,“ líčí Karel Jaroslav Obrátil slavnostní novorepublikovou náladu v Uherském Hradišti.

Vzniku Československé republiky se věnují hned následující den, 30. října 1918, také místní Slovácké noviny. Prostor tam dostalo i vyjádření rady města.

„Podepsaný Národní výbor v městě našem na základě příkazu Národní rady československé v Praze a touto Národní radou schválený, představuje se Vám jakožto svým spoluobčanům a žádá Vás, abyste v těchto vážných dobách, které rozhodny jsou pro všechnu naši další budoucnost, naprosto bezvýminečně poslouchali jeho příkazů. Jen prostým plněním všech občanských povinností možno docíliti, aby právní a sociální řád všem nám drahé vlasti, byl nejen zachován, nýbrž na podkladě naprosté spravedlnosti a demokratičnosti nově vybudován a aby zaručena byla výživa všeho našeho lidu. V Uh. Hradišti, dne 30. října 1918 Inž. Beneš Fr. Dr. Seifert Josef, Hora Oldřich, soudní rada. P. Zanáška Ig., farář, Hák J., revident.

Perličky a zajímavosti v dobových Slováckých novinách 30. 10. 1918
Naší mládeži třeba připomenout, že národní nadšení nesmí jeviti se hrubostmi a nesluštnostmi, to by každý rozumný odsoudil. Zachovejte klid a pořádek, ukažte, že jsme národem vzdělaným a opravdu demokratickým.
Rakouští dvojhlaví orlové již uletěli kamsi, úřaduje se všude česky, i dráhy dostaly telegrafický rozkaz česky úřadovat, německé nápisy mizí, české pluky stěhují se do svých domovských měst.
Německý generální konsul dostavil se k Národnímu výboru a tam prohlásil, že Německo uznává český stát a přál si přátelské styky. Vida, jak rychle!
V Přerově na nádraží zachyceno bylo 1000 vagonů, naložených uhlím, oleji, potravinami a jiným zbožím, připraveným k vývozu do ciziny. Zboží zůstane na Moravě.
Okresní hejtman Dvořák v Plzni prchl. Jest to týž, který dal střílet do lidu před časem, když hladovící žádal chleba. Zlé svědomí.