Radnice se totiž rozhodla, že zapsané prvňáčky rozdělí. Podle některých na základě etnického principu. Podle jiných ale kvůli nepřipravenosti na školní docházku.

S postupem radnice, která dala projektu v Základní škole Masarykova zelenou, nesouhlasí ministerstvo školství.

„Segregace ve školství nepřispívá k pozitivnímu rozvoji dětí. Evropa jde cestou přesně opačnou, tedy k společnému vzdělávání,“ řekla náměstkyně ministryně školství Klára Laurenčíková.

Podle valašskomeziříč­ských radních se ale jedná jen o dočasné opatření. Má přispět k rychlejší integraci dětí a rychlejší osvojení učebních návyků, které romské děti mnohdy postrádají, protože většinou nechodí do mateřských škol.

„Počítáme s tím, že se v průběhu školní docházky obě třídy spojí,“ řekl ředitel Základní školy Masarykova Otta Medek. O tom, kdy se tak stane, ale spekulovat nechtěl. Záleží prý na tom, kolik dětí zůstane a kolik odejde, protože nezvládne učivo.

„Nevidím v tom diskriminaci, jsou ve stejné škole. Po vyučování půjdou spolu na oběd a pak zase spolu do kroužku v Zeferinu,“ zdůraznil Medek.

Psycholog Jeroným Klimeš postoj města nechápe. „Jestli romským dětem říkají, že nesmějí chodit do třídy s bílými, tak je to normálně rasistické gesto,“ komentoval s tím, že pokud malým Romům škola zavře cestu do většinové společnosti už v první třídě, tak je s nimi konec.

Za pravdu mu dala i vsetínská romská aktivistka Daniela Cincibusová. Podle ní zvolila valašskomeziříčská radnice nejhorší možnou cestu. „Je to zcela směšné, zvlášť na základní škole. V době, kdy se usiluje o integraci, to je velká chyba. Takové řešení je krokem zpátky,“ nechala se slyšet Cincibusová.

K rozhodnutí otevřít dvě první třídy dospěla radnice po poradě radních s vedením školy a centrem Zeferino, které provozuje Charita a jež připravuje Romy na školní docházku.

Svůj podíl na rozhodnutí radnice mají také rodiče. A to jak bílých, tak romských. „Negativních reakcí jsme se obávali všichni, ale hlavní pro nás je, aby co nejvíce romských dětí zvládlo školu dokončit,“ řekla ředitelka meziříčské Charity Zdislava Odstrčilová.

K zápisu do prvních tříd letos v únoru přišlo třicet dětí, z toho čtrnáct romských. Do zvláštní školy jen jedno. Vedení města i základní školy jsou zajedno v tom, že začlenování malých Romů do výuky probíhá úspěšně. „Ve spolupráci se Zeferinem roste počet dětí, které se zapisují na běžnou základní školu místo zvláštní, kde v minulosti skončila většina z nich,“ uvedla meziříčská místostarosta Dagmar Lacinová.

Vyjádření valašskomeziříčské radnice k rozdělení prvňáčků:

Dagmar Lacinová, místostarostka:
Základní škola Masarykova je umístěna v části města Valašské Meziříčí, kde má trvalé bydliště větší počet romských rodin. Většina z nich dříve zapisovala své děti do tzv. zvláštní školy.
K zápisu do prvních tříd v únoru 2009 přišlo na Základní školu Masarykova rekordních 30 dětí, z toho 14 dětí romských. Několik rodičů požádalo o odklad školní docházky, do první třídy tedy bylo zapsáno celkem 20 dětí, z toho 10 dětí romských. Naproti tomu do zvláštní školy se zapsalo pouze jedno dítě.
Tento výsledek považujeme za velký úspěch dlouhodobé práce s romskou komunitou prostřednictvím centra Zeferino, které provozuje místní charita a jehož sídlo je už třetím rokem právě na Základní škole Masarykova.
Činnost Zeferina spočívá v práci s dětmi předškolního věku, která je převážně zaměřena na přípravu dětí na povinnou školní docházku, ale také se věnuje dětem, které již základní školu navštěvují – a není jich málo (1 tř. – 4, 2. tř. – 7, 3. tř. – 10, 4. tř. – 2, 5. tř. – 3, 6. tř. – 2, 7. tř. – 1, 8. tř. – 2). Jak je vidět, od začátku působení centra v základní škole se počet zapisovaných dětí zvýšil. Děti mají možnost v centru po vyučování připravit se na výuku nebo zde aktivně trávit volný čas. Často se propojují aktivity školní družiny s volnočasovými aktivitami centra.
K rozhodnutí otevřít dvě první třídy jsme dospěli po poradě vedení města, vedení a pedagogů Základní školy Masarykova, centra Zeferino a také na přání rodičů.
Jde o proces řízené integrace, která na krátkou dobu zohledňuje specifické vzdělávací potřeby dětí. Mnoho romských rodin nevyužívá možnosti posílat děti do mateřských škol, kde jsou děti v posledním ročníku systematicky připravovány na povinnou školní docházku, a proto jim v první třídě některé dovednosti chybí. Abychom se dětem mohli lépe a intenzivněji věnovat, rozhodli jsme se otevřít samostatné třídy. Počítáme s tím, že se v průběhu školní docházky obě třídy spojí.
O tom, že se město Valašské Meziříčí nechová nepřátelsky, ale naopak velmi vstřícně k integraci romské menšiny, svědčí celá řada projektů realizovaných v součinnosti s Demokratickou aliancí Romů, Střediskem volného času Domeček, základními a středními školami, Charitou a dalšími organizacemi a sdruženími. Za všechny můžeme uvést vzdělávací projekt ROMPROJEKT, realizovaný ve spolupráci a holandským městem Bussum a v této chvíli se dokončuje jeho druhá fáze – vybudování Romcentra, pro které město poskytlo objekt na Sokolské ulici.