K případu ředitele DDM Aleše Řezníčka, který na sklonku minulého roku začal s několikamilionovým dotačním programem Zvyšování kompetence žáků středních škol bez maturitní zkoušky, aniž by o jeho realizaci informoval město, začalo vedení Brodu prověřovat také rekonstrukci Knihovny Františka Kožíka, kterou měl pod taktovkou ředitel DK Jan Zapletal. Nově vytvořená pracovní skupina má prověřit, zdali došlo při zadávaní podlimitní zakázky k porušení interní směrnice Brodu. Jednotlivé akce měly být totiž vyhotoveny bez výběrového řízení a souhlasu rady města.

„V podstatě prověřujeme, zdali se při zadávání veřejné zakázky řídil Jan Zapletal podle interní směrnice města, která určuje pravidla, jak lze vybírat dodavatele na realizování projektu. Vzhledem k tomu, že výsledky pracovní skupiny ještě neznáme, nechci předjímat, k jak závažnému pochybení mohlo dojít," sdělil starosta Uherského Brodu Patrik Kunčar (KDU-ČSL).

Dům dětí a mládeže v Uh. Brodě, na menším snímku ředitel DDM Aleš Řezníček.
Kauza ředitele DDM v Brodě měla dohru mezi zastupiteli

Stín podezření padl na smlouvy o opravách interiéru dětského oddělení Knihovny Františka Kožíka. Čtyři z nich v celkovém součtu za jeden milion korun měly být uzavřeny bez souhlasu rady a bez výběrového řízení, což však interní směrnice města nedovoluje.

„Zakázka rozhodně nebyla rozdělena na čtyři části účelově, ale kvůli tomu, aby se mohly jednotlivé části projektu realizovat co nejdříve. Například tvar knihoven jsme odsouhlasili až na dvacátý návrh, což by vše ostatní zdrželo," jal se vysvětlovat nejasnosti Jan Zapletal.

Smlouvy uzavřel loni v říjnu

Sám se přitom podle jeho slov řídil vnitřní směrnicí Domu kultury, kterou před časem schválil. „O tom, že existuje nějaký obecný soubor pravidel pro všechny organizace města, jsem se dozvěděl až kolem Vánoc, což už bylo vzhledem k uzavření smluv v říjnu minulého roku pozdě," objasnil. Jak následně Jan Zapletal dodal, rozhodně se za dílčí pochybení nechce zbavit odpovědnosti.

„Chyby, které lze napravit, napravím, a za ty, které nebudou moci být urovnány, jednoduše ponesu zodpovědnost. Nadále ale budu chtít po městu, aby směrnici pro Dům kultury o zadávání veřejných zakázek upravilo. V současném znění je totiž pro potřeby pořádání kulturních akcí nepoužitelná," doplnil.

Slovácké divadlo. Ilustrační foto.
Vyhazov nebude. Ředitelé DDM v Brodě i Slováckého divadla zůstávají

Například by se podle něj v takto nastaveném systému musela soutěžit ve výběrovém řízení i skupina, která by měla zajistit kulturní pořad.

„V takovém případě se však postupuje opačně. Nejprve oslovíte interpreta, který vám sdělí částku, a poté rozhodujete, zdali se jeho vystoupení zaplatí. Nelze nejdříve vyčlenit částku a poté dělat výběrové řízení na skupinu, která za ni koncert odehraje," kroutil hlavou.

Kolotoč problémů okolo ředitelů brodských organizací se nezastavil ani s Alešem Řezníčkem.

Přestože o jeho odvolání vedení města neuvažuje, nadále naráží na problém s dříve přijatým usnesením zastupitelů, kteří si vymínili namísto rady rozhodnout o příštím vyhlášení konkurzu na post Aleše Řezníčka jako ředitele DDM.

Ředitel Slováckého divadla Michal Zetel.
Křesla ředitelů Slováckého divadla a DDM v Brodě se třesou

Konkurz na ředitele DDM

„Podle Ministerstva vnitra je naše rozhodnutí proti zákonu o obcích. Já se naopak domnívám, že se řídíme školským zákonem a tudíž si jako zastupitelé takovou výjimku můžeme sjednat. Jednoduše odmítáme diktát ministerstva a nebál bych se ani soudního sporu, na který klidně může dojít," řekl opoziční zastupitel Ladislav Kryštof (ČSSD), který společně s dalšími členy zastupitelstva už podruhé odmítl zrušit dřívější usnesení.