Na stole vedení města už mimo jiné leží požadavek zastupitele Michala Dvouletého, aby byl do programu nejbližšího zasedání tamního zastupitelstva zařazen samostatný bod, v rámci něhož by byla projednána ekonomická situace a výhled hospodaření jednotlivých městských příspěvkových organizací.

„Není možné, abychom se jako zastupitelé města dozvídali o tak zásadních problémech a navazujících a podle mého soudu zcela neuvážených rozhodnutí pověřených ředitelů pouze z médií,“ uvedl v narážce na propouštění herců z hradišťské divadelní scény zastupitel Michal Dvouletý (Soukromníci Svobodní Nezávislí - Naplno pro Hradiště).

Dlohodobě neřešené problémy

K dnešní situaci ve Slováckém divadle podle Antonína Sedě (ČSSD) přispěly dlouhodobě neřešené problémy divadla, zpackaný výběr ředitele divadla a podcenění ekonomického a personálního řízení divadla.

„Slovácké divadlo je příspěvková organizace města a pokud má město na vybudování skateparku, pak by mělo mít i finance na pokrytí ztrát Slováckého divadla,“ poznamenal Antonín Seďa.

Zastupitel Jan Zapletal (Nestraníci pro Hradiště) před pár dny položil na stůl řečnickou otázku, zda vedení Uherského Hradiště bude tak jako u divadla postupovat i v dalších organizacích města.

„V Aquaparku, Klubu kultury, infocentru anebo na samotném úřadě, kde k dnešku pracuje 247 lidí,“ táže se Jan Zapletal.

Příspěvkové organizace mají podle uherskohradišťského starosty Stanislava Blahy schválené příspěvky od zřizovatele (města Uherské Hradiště), které jim umožňují zajištění základního provozu, tedy částečné pokrytí mezd, provozu a údržby. V kompetenci ředitelů je pak podle něj včasná reakce na omezení činností, pro něž byly zřízeny.

„Tento postup se osvědčil již v minulém roce, kdy nebylo nutné ze strany zřizovatele nijak finančně zasahovat. Výjimku tvoří provoz Aquaparku, který vysoký výpadek výnosů řešil získáním dotací státu a čerpáním vlastních finančních rezerv z minulých let. Druhou výjimkou je Slovácké divadlo, u něhož většinu nákladů, téměř tři čtvrtiny, tvoří mzdy a není tedy schopno výpadek výnosů krýt snížením jen „mimomzdových“ provozních nákladů, případně drobným přebytkem hospodařením minulých let,“ sdělil Stanislav Blaha. Řešení personálních záležitostí je pak podle jeho slov v kompetenci jednotlivých ředitelů příspěvkových organizací.

Provoz městského úřadu v oblasti samosprávy ani státní správy nebyl podle starosty nařízením vlády ani zákonnými opatřeními nijak omezen. Naopak některé úkony díky pandemické situaci vyžadují větší pracovní, časové i finanční vypětí. Na výkon přenesené působnosti (tj. státní správu) stát poskytne příspěvek v nezměněné výši, který umožní zajistit požadované úkoly,“ upřesnil starosta. Plán je podle něj nyní nastaven tak, že umožní zajistit běžný provoz v požadovaném rozsahu a současně dojde i investičnímu rozvoji.

Rozhodne další vývoj situace

„Pokud bude nepříznivá pandemická situace a s ní spojený ekonomický vývoj státu pokračovat ještě delší dobu, bude město na situaci reagovat v průběhu roku,“ dodal Stanislav Blaha.

Například uherskohradišťský Klub kultury podle jeho ředitele Antonína Macha jede na plno, protože jeho zaměstnanci přešli na on-line kulturní verzi fungování a tudíž s žádnými personálními redukcemi ředitel nepočítá.

„Připravujeme týdenní programy pro celé spektrum lidí, od malých dětí, pro které máme parádní pásmo s Jirkou Hadašem, až po on-line přednášky pro seniory. Toto všechno chystáme a valíme to ve velkém, plus pouštíme věci, na které máme licence. Klub také spolupracuje se spoustou organizací a mimo to připravuje akce jako Slavnosti vína, TSTTT, plenér, které se musí chystat kontinuálně,“ řekl Deníku Antonín Mach.

Koronavirová krize na hradišťský Klub kultury podle Macha doléhá především chybějící přímou vazbou na návštěvníky a diváky.

„K propouštění nevidím žádný důvod, protože lidé pracují jak mají, i když je to v on-line prostoru,“ upozornil Antonín Mach. Tamní Klub kultury zaměstnává 26 kmenových zaměstnanců a v případě potřeby využívá pomoci externistů.