Každoročně se na hlavní pouť sjede z celé republiky i ze zahraničí na třicet tisíc věřících, ale i lidí, které láká nakup nejrůznějšího zboží nabízeného stánkovými prodejci. A právě ti byli v minulých letech největším problémem poutních slavností. „Především centrum poutního Velehradu zaplavovali zbožím mnohdy pochybného charakteru,“ posteskl si starosta obce Stanislav Gregůrek.

Před několika lety si museli prodejci svá místa zajistit osobně na obecním úřadě. Byly na to vyhrazeny dva červnové dny, v jejichž průběhu se do obce sjížděly stovky prodejců z Česka a Slovenska a před radnicí vytvářeli fronty. V nich často docházelo i k rozepřím a šarvátkám. Zastupitelé obce takovému prodeji stánkových míst udělali přítrž. „Podle nové vyhlášky jsme zaslali prodejcům předběžnou přihlášku, kterou museli vyplnit a poslat zpět k nám na obecní úřad,“ vysvětluje účetní Jitka Háblová.

Komise pro organizaci poutě následně provedla výběr. „Nejpozději do 15. května musí prodejce zaplatit stanovený poplatek. Pokud by jej nezaplatil, byla by jeho žádost vyřazena a místo bude obsazeno jiným zájemcem,“ uvedla účetní radnice. Podotkla však, že drtivá většina prodejců finanční částku ve stanoveném termínu uhradí.

Teprve potom obdrží prodejce povolení, které bude znít na jméno a bude nepřenosné. „Stánkař si může předem zaplatit maximálně tři dvoumetrová prodejní místa,“ prozradila Háblová. Spolu se starostou obce Stanislavem Gregůrkem ujišťuje poutníky, že v centru Velehradu budou stánky s tradičním pouťovým zbožím a s výrobky lidových řemeslníků.

Zdeněk Skalička