Obává se totiž, že jedna ze zájemkyň o koupi pozemku v rámci biocentra Hluboček – zastupitelka Podolí Eva Dokoupilová, nechce o významnou lokalitu, ve které se vyskytují orchideje a chránění živočichové, „pouze" pečovat a chránit ho vlastními finančními prostředky, ale ve skutečnosti je její záměr jiný. Zastupitelka se podle Evy Trávníčkové vloni snažila v návrhu územního plánu prosadit změnu užívání této části nadregionálního biocentra na oblast pro bydlení. To se nepodařilo údajně jen díky včasným připomínkám některých obyvatel obce. Spousta občanů zastupitelce Dokoupilové ani zastupiteli Manovi podle jejích slov nevěří, že poté, co se snažili z pozemku udělat zastavitelné území, se jejich úmysly změnily o 180 stupňů a náhle chtějí pozemek chránit.

„Navíc když zastupitelka Dokoupilová vyřkla, že se jedná o velmi lukrativní parcelu a že nakonec pokud by se zde jednou přeci jen stavělo, zas tolik by se nestalo, když se snad nejedná o žádné ,chákáó´," vyjádřila své obavy Eva Trávníčková v dopise. Ačkoliv obě ženy dle dopisu vedou mezi sebou ještě i další spor spíše soukromého charakteru, podobný názor jako Eva Trávníčková mají v Podolí mít minimálně další čtyři desítky lidí, kteří svůj nesouhlas s prodejem pozemků vyjádřili v petici. Její přijetí nedávno Slováckému deníku potvrdila starostka Podolí Jana Rýpalová, která je sama podle svých slov zásadně proti prodeji zmíněných pozemků do soukromých rukou.

Eva Dokoupilová nechce na uvedená nařčení reagovat. „K této problematice se vůbec nebudu vyjadřovat a už vůbec ne v novinách," vzkázala Slováckému deníku ze své zahraniční služební cesty.

Mezi zastupiteli, kteří podporují prodej pozemků v Hlubočku paní Dokoupilové, je také v dopise zmiňovaný Vladimír Mana (ČSSD). Ten je zároveň náměstkem pro řízení sekce státní správy na Ministerstvu životního prostředí ČR. Jeho bezprostřední reakci na otevřený dopis se Slováckému deníku nepodařilo získat, neboť nezvedal telefon, nicméně svůj postoj nastínil už ve vyjádření, které učinil nedávno na stránkách obce Podolí.

„Zde je třeba zdůraznit, že celé nadregionální biocentrum Hluboček má rozlohu 1467 hektaru a že se nejedná o zvláště chráněné území ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny. Změna vlastníka je přece pouze administrativní úkon, který sám o sobě žádný dopad na přírodu mít nemůže," uvedl Vladimír Mana.

Jaký je následný postup po přijetí takového dopisu politikům, nastínil mluvčí ČSSD Michal Kačírek. „Takových otevřených dopisů a jiných podnětů chodí samozřejmě vedení naší strany hodně. Nějaký čas potrvá, než se s ním dotyčná osoba obeznámí a než sesbírá potřebné podklady. Poté se k takovému podnětu vyjadřuje. Jak dlouho to potrvá, těžko odhadnout, závisí to také na složitosti té věci," uvedl Michal Kačírek.

V Podolí v poslední době projevila hned pětice uchazečů zájem o odkoupení pozemků v rámci tamějšího biocentra Hluboček. Ve hře je více než 10 tisíc metrů čtverečních lukrativních pozemků.

Zastupitelé v Podolí prozatím na svém dubnovém zasedání odsouhlasili poměrem šest ku třem prodej 28 metrů čtverečních půdy v Hlubočku. Co bude s dalšími pozemky, by měli zastupitelé rozhodovat v dalších týdnech.