Jedna polovina expozice je věnována unionistickým snahám v Evropě v 19. a v první polovině 20. století, přičemž velký prostor je věnován unionistickým sjezdům a poradám, které se konaly na Velehradě v letech 1907 až 1948. Autorkou této výstavy, která nese název Slovanský unionismus je Anežka Kindlerová ze Slovanské knihovny v Praze.

„Když jsem nastoupila do Slovanské knihovny v Praze, zjistila jsem, že naši čtenáři, z řad odborníků na slavistiku, studentů i laické veřejnosti téměř nic nevědí o slovanském unionismu ani o Velehradě," svěřila se Kindlerová. Zdůraznila, že slovanský unionismus nám dal celou řadu odborníků-slavistů. Proto se před dvěma roky rozhodla uspořádat v Národní knihovně v Praze výstavu o slovanském unionismu.

„Jádro té výstavy z Národní knihovny tvoří výstavu s názvem Slovanský unionismus zde na Velehradě. Stejný název ponese moje kniha, která bude vydána v příštím roce u příležitosti 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu," spíše konstatuje, než se knihovnice a autorka publikace chlubí.

Čtrnáct dalších panelů nese texty i fotografie výstavy nazvané Velehrad poutníků. Připravil je místopředseda Matice velehradské Petr Hudec, který návštěvníkům expozice ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje nabízí pohled na Velehrad jako na poutní místo. Výstava dokumentuje vznik a proměny velehradské poutní tradice.

Vsazuje do širších souvislostí rovněž provádění stavební obnovy poutního areálu v rámci projektu Velehrad – centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy.

„Když jsem před šesti lety nastoupil jako zaměstnanec Římskokatolické farnosti Velehrad, začal jsem se zabývat soustavnějším studiem historie poutní obce. Získané poznatky jsem ukládal do počítače jako vzácné poklady," svěřil se Hudec.

Nebylo tedy pro něj velkým problémem v krátkém čase připravit výstavu nejen ze svých podkladů, ale i z bohatého obrazového materiálu uchovávaného ve velehradském archivu.

„Oceňuji, že obě výstavy se vracejí do minulosti. Názornou a srozumitelnou formou představují jednak význam unionismu a pak také tradici velehradských poutí," nešetřila slovy chvály po prohlídce expozice Blanka Rašticová, historička Slováckého muzea Uherské Hradiště.

Věří, že návštěvníci si dokáží na výstavách, které potrvají do 31. prosince, vychutnat nádherné historické fotografie, které slovanský unionismus a velehradské poutě dokumentují.