Tak tomu bylo v Kunovicích i v Dolním Němčí. Slavnost Těla a Krve Páně připadající na čtvrtek po slavnosti Nejsvětější Trojice, je v obecném církevním kalendáři zařazena mezi deset zasvěcených svátků.

V některých evropských státech, jako je například Německo, mají v tento den státem uznaný svátek.

Obsahem svátku byla původně jen oslava Těla Páně (odtud pochází název Boží tělo), Krev Páně dostala svůj vlastní svátek 1. července, avšak až mnohem později – roku 1849 jej zavedl papež Pius IX.