Ty odsud zmizely v pondělí 21. září. Důvodem podle tajemníka tamního městského úřadu Kamila Válka byla informace, že v některých materiálech se objevily neanonymizované osobní údaje.

„Abychom předešli případným komplikacím, nařídil jsem okamžité stažení všech materiálů z webových stránek města do doby, než bude zaručena 100% anonymizace osobních údajů. Po kontrole osobních údajů v jednotlivých dokumentech budou materiály na webové stránky města postupně vráceny,“ uvedl Kamil Válek.

Na některých sociálních sítích podle jeho slov zveřejnili autoři příspěvky oznamující ukrývání informací.

„Stačilo se jen dotázat kohokoliv z vedení města nebo přímo mě a nešířit zbytečně ničím nepodložené domněnky. Ohrazuji se proti tvrzení, že město informace utajuje nebo jedná netransparentně. Míru transparentnosti chceme pouze sladit s ochranou osobních údajů. Od roku 2006 bylo zveřejněno přibližně 15 000 dokumentů pro jednání Zastupitelstva města,“ uvedl tajemník.

Ilustrační foto
Sauny na Slovácku jsou k dispozici v Hradišti, Brodě i ve Starém Městě

Připustil však, že nejprve měla být o dočasném stažení materiálů a důvodech takového kroku veřejnost informována.

Tím, kdo zveřejňování materiálů na webu města v roce 2006 v Uherském Brodě nad rámec zákona inicioval a zavedl, byl tehdejší starosta a tamní současný sociálnědemokratický zastupitel Ladislav Kryštof. Ten Deníku řekl, že současné stahování materiálů z webových stránek města považuje za krok zpátky.

„Nedokážu ale posoudit, nakolik bylo důvodem pro stažení GDPR anebo nakolik byly příčinou k tomu kroku důvody zcela jiné,“ řekl Ladislav Kryštof.

Současný uherskobrodský starosta Ferdinand Kubáník potvrdil, že se jednalo o krátkodobé stažení příloh k jednotlivým materiálům ze zastupitelstva, které se dávají do souladu s legislativou GDPR. Ostatní materiály jako jsou pozvánka, přijatá usnesení nebo zvukový záznam zůstaly veřejnosti zpřístupněné.

„Kompletní materiály za toto volební období jsou již vráceny zpět, jednalo se asi o tři pracovní dny, kdy byly staženy,“ sdělil Ferdinand Kubáník.

Materiály z předchozích volebních období se podle něj budou postupně navracet po překontrolování řádově v rámci týdnů.

„Musím však říci, že patříme k nejvíce transparentnějším městům, jelikož zveřejňujeme veškeré podklady k daným bodům tak, jak je mají k dispozici zastupitelé. V minulém roce navíc zastupitelstvo odhlasovalo i živý přenos z jednání zastupitelstva. Materiály, které byly dočasně staženy, jsou zveřejňovány nad rámec zákona a obec nemá povinnost je zveřejňovat,“ dodal starosta.

Hudebník Jiří Pavlica obdržel v pátek 25. září Cenu „PRO AMICIS MUSAE“ (Přátelům múz), za významný, dlouhodobý a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu. Ocenění  v koncertním sále Základní umělecké školy v Uherském Hradišti předal hejtman Zlínského k
Cenu PRO AMICIS MUSAE 2020 obdržel hudebník Jiří Pavlica

* materiály za volební období 2018–2020: jsou vráceny

* materiály za volební období 2014–2018: budou vráceny nejpozději 05.10.2020

* materiály za volební období 2010–2014: budou vráceny nejpozději 19.10.2020

* materiály za volební období 2006–2010: budou vráceny nejpozději 02.11.2020

Materiály i usnesení jsou stále dostupné a k nahlédnutí na městském úřadě. (Zdroj MěÚ Uherský Brod)