Zvláštní je, že vlastně ani pořádně nevíme, jak a proč tahle tvrdošíjná pověra vznikla.

Ať tak či onak, k žádnému jinému dni v týdnu nemají lidé tak rozporuplný vztah jako k pátku.

Starozákonní Noe bojoval v pátek s potopou světa, na Velký pátek byl ukřižován Ježíš Kristus a při Poslední večeři Páně sedělo u stolu třináct lidí. Třináctý z nich byl Jidáš, který Krista zradil.

V pátek měla nabídnout Eva jablko Adamovi, Kain zabít Ábela, Apollo 13 bylo jediným neúspěšným pokusem o let na Měsíc.

Každý rok se vyskytuje alespoň jeden pátek třináctého, tři byly naposled v roce 2015, dva „smolné“ pátky budou v příštím roce, a to v březnu a listopadu.

Vezměme ten dnešní pátek, navíc třináctého, jako kterýkoli jiný den.

Nebo ještě jinak, jako den, kdy budeme mít štěstí.

Nepřipravme se na základě nějaké pověry docela zbytečně o jeden den, který může být pěkný a užitečný.

Přesto, že je dnes pátek, třináctého.