„Loni jsem tam uklouzla a těžce dopadla na zmrzlou zem. Nohu jsem si při nekontrolovaném pádu zkroutila pod sebe tak nepřirozeně, že jsem na to doplatila vyrtnutím kotníku. Než se mi podařilo odbelhat, spadli tam další dva lidé. Podobně dopadla i moje teta, která si tam při pádu těžce pohmoždila záda. Následky pociťuje dodnes,“ podělila se o svou zkušenost Jitka Navrátilová z Uherského Hradiště.

K zodpovědnosti za stav chodníku v zimě se nikdo příliš ochotně nehlásil. „Ten chodník patří městu. My udržujeme pouze plochy, které máme po domluvě s městem nasmlouvané,“ tvrdí hospodářka školy Větrná Marcela Martínková. Zástupce HRATESu (Hradišťské technické služby) s ní ale zcela nesouhlasí. „Chodník sice patří městu, my ale uklízíme jen plochy, jejichž údržbu si město objedná. Chodník u školy v loňské objednávce nebyl a pro letošní rok tam také nefiguruje,“ tvrdí ředitel HRATESu Josef Krupa.

Zástupci města dávají od zodpovědnosti za chodník ruce pryč. „Z časových a kapacitních důvodů je zimní údržba zajišťována pouze na hlavních přístupových trasách ke škole. Neudržované chodníky jsou v zimním období označeny informační tabulkou „V zimně se neudržuje“. Zajištění zimní údržby plochy před vstupem do základní školy odboru dopravy nepřísluší, protože se jedná o „komunikaci“ přiléhající k nemovitosti.

I když je vlastníkem budovy město je zimní údržba plochy před vstupem přenesena na uživatele, tedy na školu. Je na rozhodnutí a technických možnostech školy v jakém rozsahu budou dotčenou plochu udržovat,“ tlumočila odpověď pracovníků odboru dopravy mluvčí městského úřadu v Uherském Hradišti Petra Vaďurová Zemčíková.

Chodník mezi bytovkami a školou Větrná je zahrnut v plánu zimní údržby jako neudržovaný. „Za případný úraz v průběhu zimního období je tedy odpovědný sám uživatel, který chodník užije s vědomím, že zde není provedeno zmírnění závad ve schůdnosti způsobené sněhem či náledím,“ dodala Zemčíková.