O to víc je to náročnější a nebezpečnější, pokud se vše odehrává bezprostředně při frekventované silnici či mezi popojíždějícími nadměrnými vozidly, převážejícími stavební materiál. Taková situace údajně v současnosti panuje v okolí Mateřské školy Komenského nedaleko vlakového nádraží v centru Uherského Hradiště. A to poté, kdy se v této lokalitě rozjely práce na úpravách veřejných prostranství centra města.

„Ačkoliv se řídíme plánky, kudy se ke školce dostat, minimálně dva dny byl teď rozkopán i ten jediný chodník na ulici Kolárova, který k ní z našeho směru vůbec vede, takže já s kočárkem a s dalším dítětem jsem musela běhat po frekventované silnici u kruhového objezdu v místech, kde není žádný přechod. Také blízký přechod před vlakovým nádražím je dočasně uzavřen, takže všichni obíháme kus Hradiště, aby jsme se do školky vůbec dostali. Komplikovaný přístup řešíme v šatně s maminkami prakticky každý den," popsala rozhořčeně svůj každodenní rituál Gabriela Farouk, která do školky vodí dítě i s dalším kočárkem ve směru od bývalých kasáren. Všechno se podle ní dalo určitě lépe rozplánovat do vícero etap, tak aby vždy zůstala zachována alespoň jedna rozumná přístupová cesta ke školce. Co údajně stálo za krátkodobě velmi ztíženým přístupem do školky, vysvětlují sami úředníci.

Související Stavba polyfunkčního domu v Hradební a rekonstrukce Komenského náměstí

„My jsme se všemi zainteresovanými ještě před začátkem prací nastavili určitá přístupová místa, která možná nejsou vždy nejkratší, ale někdy to prostě lépe nejde. Co mám informaci, realizační firma teď nedodržela dohodu a na úkor svých stavebních prací jedno z těchto přístupových míst na ulici Kolárova omezila, aniž by zajistila nějakou náhradní lávku. Ihned po zjištění jsme ji na toto upozornili, tak abychom zajistili potřebnou průjezdnost a průchodnost," vysvětlil vedoucí odboru dopravy uherskohradišťské radnice Jindřich Havelka.

Mateřska škola se nachází uprostřed staveniště

Ovšem vyřešením této situace trable u školky údajně stále nekončí. „Školka se v současnosti nachází prakticky uprostřed staveniště a i v tom jediném příchozím místě k ní občas parkují a složitě manévrují velká vozidla stavebníků. Sama jsem musela s dětmi a kočárkem ustupovat, protože jedno z nich se v tom úzkém prostoru vytáčelo a couvalo. V místě, kde je velký pohyb především dětí, mi to připadne jako opravdu nebezpečné manévrování, malé dítě by tam řidič za sebou ani neviděl," popsala další nešvar, související s pracemi v bezprostředním okolí školky Gabriela Farouk. A jak sama uvádí, podobné hrůzné zážitky probírají ve školce i další rodiče dětí.

Dnes už by podle úředníků údajně mohlo být vše v pořádku. „Právě jsme provedli kontrolní den na tomto staveništi a podobné nedostatky jsme tam odhalili také. Důrazně jsme na ně stavební firmu upozornili, včetně vyřešení pohybu vozidel na příchozí cestě do samotné školky. Dohlédneme na to, aby se podobné události už neopakovaly," přislíbil za úředníky Jindřich Havelka.

Situaci kolem obestavěné školky se snaží usilovně řešit i její vedení. „Práce nám samozřejmě přidělávají víc starostí, tak jako tomu bývá u každé stavby, ale snažíme se v úzké spolupráci s městským úřadem a rodiči vše za pochodu řešit, aby jsme se potýkaly s co nejmenšími problémy," konstatovala ředitelka Mateřské školy Komenského Ilona Močičková.